WYKLUCZENIE CYFROWE OSÓB W WIEKU 50+. SYGNALIZACJA PROBLEMU

Opublikowano:

Ekspansja technologii wprowadziła wiele zmian zarówno w gospodarce krajów jak i w sposobie funkcjonowania człowieka. Stajemy się społeczeństwem informacyjnym, w którym komunikacja i informacja jest realizowana za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii otwiera wiele nowych możliwości, prowadzi jednak również do pogłębiania rozwarstwienia społecznego i marginalizacji osób, które z różnych powodów nie są stanie dopasować się do zmian jakie zachodzą na skutek rewolucji w dziedzinie TIK. W artykule poruszono problematykę wykluczenia cyfrowego osób z grupy wiekowej 50+. Pierwsza jego część dotyczy prognoz związanych ze starzeniem się społeczeństwa polskiego oraz dotyka problemu zjawiska wykluczenia społecznego osób starszych. Druga część artykułu zawiera wyniki najnowszych badań statystycznych, dotyczących możliwości i sposobu wykorzystania technologii w codziennym życiu przez współczesnych seniorów. W trzeciej części podjęto próbę dokonania charakterystyki zagadnienia wykluczenia cyfrowego i wskazano bariery na jakie napotykają osoby starsze, które ograniczają lub wręcz uniemożliwiają korzystanie z nowych technologii w tej grupie społecznej. W publikacji omówiono podstawowe definicje związane ze zjawiskiem i dokonano analizy rozmiaru problemu dotykającego osób w wieku 50+, generacji najbardziej zagrożonej wykluczeniem cyfrowym. W ostatniej części, podsumowaniu zawarto rekomendacje w zakresie e-włączenia osób starszych do społeczeństwa informacyjnego.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/5752/Cyrklaff_Wykluczenie_cyfrowe-senior%C3%B3w.pdf?sequence=1
ISSN:
2082-2065
Autor:
Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
Wydawca:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rok wydania:
2016
Miejsce wydania:
Toruń
Typ zasobu:
fragment książki, rozdział w monografii
Język:
polski
ISBN:
978-83-943316-7-2
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja