„SZKOŁA DLA INNOWATORA” EKSPERTYZA

Opublikowano:

W 2017 roku Ministerstwo Rozwoju RP zleciło przeprowadzenie ekspertyzy badawczej „Szkoła dla Innowatora”. Analizie poddano treści programowe i metody nauczania w kontekście rozwoju kompetencji proinnowacyjnych. Dokonano analizy stanu systemu oświaty. Ekspertyza miała umożliwić postawienie diagnozy sytuacji a wnioski z niej pozwolić na opracowanie rekomendacji, służących poprawieniu jakości i wydajności polskiego systemu edukacji podstawowej i średniej w zakresie kształtowania kompetencji i postaw proinnowacyjnych u uczniów. W dokumencie dokonano identyfikacji kompetencji kluczowych, scharakteryzowano kompetencje proinnowacyjne, wskazano obszary, które wymagają interwencji i rozwiązania organizacyjne sprzyjające kształtowaniu kompetencji proinnowacyjnych. W materiale dokonano przeglądu programów kształcenia, analizy i oceny rozwiązań związanych z kształceniem nauczycieli oraz analizy i oceny rozwiązań sprzyjających kształceniu postaw proinnowacyjnych u uczniów w innych krajach. Na bazie zagranicznych doświadczeń, a także badań prowadzonych w polskim środowisku ekspertów zaproponowano rekomendacje, które pozwolą na wprowadzenie zmian w polskim systemie edukacyjnym i dopasowanie go do wymagań jakie stawia ukierunkowana na innowacyjność i kreatywność rzeczywistość.

Autor:
Jan Fazlagić
Współtwórca:
Tadeusz Wojciechowski, Grażyna Bartkowiak, Horacy Dębowski, Arif Erkol, Danuta Iwona Grzanka, Mirosława Kaczmarek, Robert Skikiewicz, Osnat Zorde, Radosław Owczarzak, Joanna Elantowska, Clara E. Ellegaard, Maciej Kanert, Stine Meltvik, Kazimierz Musiał, Bart Romanow, Marthe Rosenvinge Ervik, Małgorzata Rybarczyk, Olena Shelest, Piotr Trąpczyński, Anna Waligóra
Wydawca:
SCIENTIA-VIS /Oxford Research
Rok wydania:
2017
Miejsce wydania:
Poznań
Typ zasobu:
raport ekspercki
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja