KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI W CZASACH CYFROWEJ DYSRUPCJI. STUDIUM WYZWAŃ DLA POLSKI W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU.

Opublikowano:   #REKOMENDACJA KOMETY

Transformacja cyfrowa trwa, odbywa się na oczach ludzi i z ich udziałem. Stajemy się częścią procesu, który systematycznie zmienia sposób funkcjonowania człowieka i podejście do wielu codziennie podejmowanych działań. W publikacji dokonano oceny polskiego systemu edukacji w kontekście realizacji zadań edukacyjnych, w tym tych, ukierunkowanych na kształcenie kompetencji przyszłości. Jak wynika z analizy prezentowanego materiału mimo, iż system oświaty wyposaża swoje placówki w narzędzia umożliwiające kształtowanie umiejętności kluczowych w przyszłości, proces edukacji wciąż opiera się na tradycyjnym sposobie przekazu wiedzy. Autorzy publikacji podkreślają konieczność podjęcia działań zmierzających do przełamania utartych reguł i wprowadzenia gruntownych zmian. Odpowiednio zastosowane innowacje mogą przynieść wiele korzyści i zmienić obraz polskiej edukacji i kompetencji cyfrowych Polaków, które na tle krajów rozwiniętych znacząco odbiegają od średniej. W publikacji dokonano również prezentacji piętnastu zaleceń/postulatów skierowanych do konkretnych instytucji i władz, które konkretyzują potrzeby w zakresie konkretnych działań na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych niezwykle istotnych z punktu widzenia rozwoju kraju, uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców, pracowników, a także największej w Europie grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym – osób generacji 50+.

Autor:
Krzysztof Głomb, Tomasz Kulisiewicz, Maciej Jakubowski, Artur Krawczyk, Zdzisław Nowakowski, Arkadiusz Złotnicki, Tomasz Gajderowicz
Wydawca:
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Fundacja Naukowa Evidence Institute
Rok wydania:
2019
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport ekspercki, monografia, książka, studium przypadku
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja