W STRONĘ CYFROWEJ DYDAKTYKI AKADEMICKIEJ XXI WIEKU. PRÓBA ROZPOZNANIA

Opublikowano:

Temat kompetencji cyfrowych w kontekście współczesnej edukacji pojawia się niezwykle często zarówno w publikacjach naukowych, badaniach czy rozważaniach zarówno osób związanych z systemem oświaty jak i rodziców i opiekunów, którzy mają na uwadze dobro wkraczających na ścieżkę edukacji młodych ludzi. Autor artykułu poruszył kwestie złożoności środowiska nauczania i dydaktyki akademickiej, dokonał analizy opinii i komentarzy dotyczących współczesnych zmian i tendencji cywilizacyjnych, w których nowoczesne technologie wyznaczają trendy. Niewątpliwie technologie odgrywają coraz większą rolę w życiu człowieka, autor wskazał możliwości jakie wiążą się z wykorzystaniem technologii w edukacji i zaproponował pięć zasad umożliwiających eliminowanie negatywnego wpływu mediów cyfrowych na rozwój jednostki i proces nauczania. Wykorzystanie technologii w edukacji przynosi korzyści jednak nie należy zapominać, że nie są one celem same w sobie. Mają wspierać proces dydaktyczny i służyć realizacji celu kształcenia, czyli przygotowania do świadomego i bezpiecznego i aktywnego funkcjonowania w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
10.7169/snp.2017.17.30
ISSN:
1509-4146
Autor:
Mirosław Wobalis
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rok wydania:
2017
Miejsce wydania:
Poznań
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja