DIGITAL DIDACTICS – SCAFFOLDING A NEW NORMALITY OF LEARNING

Opublikowano:

Technologie cyfrowe wprowadzają wiele pozytywnych zmian w sposobie nauczania i uczenia się. Otwierają szeroki dostęp do informacji, ułatwiają komunikację, rozwijają kreatywność i twórcze myślenie u uczniów. Jak wynika z prowadzonych badań integracja cyfrowych narzędzi dydaktycznych w proces kształcenia aktywizuje uczniów i angażuje do pracy nie tylko na lekcji ale również poza nią. W publikacji dokonano analizy możliwości wykorzystania technologii w kształceniu w szkolnictwie wyższym. Ocenie poddano stopień przygotowania systemu oświaty do podjęcia wyzwań związanych w wdrażaniem dydaktyki cyfrowej i projektów cyfrowych umożliwiających rozwój kształcenia wyższego dopasowany do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Określono rolę nauczyciela w procesie cyfryzacji szkolnictwa wyższego i jego udział w kształtowaniu procesu nauczania otwartego na cyfrowe zasoby edukacyjne i otwarte kształcenie wspierane ICT.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:684359/FULLTEXT01.pdf
Autor:
Isa Jahnke, Anders Norberg
Wydawca:
OPEN EDUCATION 2030
Rok wydania:
2013
Typ zasobu:
fragment książki
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja