THE ACQUISITION OF DIGITAL LEARNING SKILLS IN A CARE HOME SETTING IN SCOTLAND: PART 1 - A LITERATURE REVIEW

Opublikowano:

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, w których trendy wyznacza postęp w dziedzinie nowych mediów. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji cyfrowych stało się istotnym elementem umożliwiającym człowiekowi aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym. Brak umiejętności kluczowych w XXI wieku utrudnia załatwienie wielu codziennych spraw, ogranicza możliwości i prowadzi do wykluczenia cyfrowego. Prezentowany artykuł jest pierwszą częścią dwuczęściowej publikacji, w której opisano szkolenia w zakresie umiejętności ICT prowadzone w domach pomocy społecznej wśród personelu i podopiecznych. Jak wynika z przeglądu dostępnej literatury systematycznie wzrasta poziom umiejętności i stopień wykorzystania narzędzi cyfrowych w placówkach opieki, jednak istnieje wciąż wiele barier w dostępie do TIK , z jakimi muszą mierzyć się zarówno pracownicy placówek jak i jego mieszkańcy. Autorzy zwracają uwagę, w kontekście zmian jakie zachodzą za pośrednictwem technologii w codziennym życiu, że konieczne jest podejmowanie działań mających na celu zapewnienie wsparcia i pomoc w realizacji procesu nabywania kompetencji każdemu, niezależnie od wieku czy ograniczeń psychofizycznych.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
10.7748/nop.28.4.26.s22
Autor:
Deidre Joan Wild, Angela Kydd, Ala Szczepura
Wydawca:
RCNi
Rok wydania:
2015
Typ zasobu:
artykuł naukowy, zestawienie bibliograficzne
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja