REIMAGINING EDUCATION FOR THE DIGITAL AGE

Opublikowano:

Wraz z rozwojem technologii obserwujemy coraz większy wpływ techniki na codzienne życie człowieka. Wpływ ten sukcesywnie rozszerza się, dotyka już niemal wszystkich obszarów działalności ludzkiej. Edukacja jest jednym z tych, przed którymi ekspansja cyfrowa stawia największe wyzwania. W publikacji dokonano analizy wpływu technologii na edukację oraz przeglądu komunikatów i zaleceń kierowanych do decydentów, którzy mają realny wpływ na kształt zmian i ich jakość. Dokonano analizy obszarów, w których digitalizacja odgrywa znaczącą rolą i określono kierunki zmian, które w perspektywie przyczynią się do rozwoju i wzrostu gospodarczego kraju. Technologie cyfrowe radykalnie zmieniły podejście do nauki i pracy, w publikacji dokonano analizy wpływu innowacji na proces kształcenia i wskazano sposoby działania, które przyczynią się do zawężenia, a w konsekwencji wyeliminowania luki między innowacjami w technologii a pedagogiką, która stanowi barierę w pełnej integracji technologii i edukacji.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2015/09/DigitalPaper_final.pdf
Wydawca:
Lifelong Learning Platform
Rok wydania:
2017
Miejsce wydania:
Bruksela, Belgia
Typ zasobu:
opis dobrej praktyki
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja