OCENA DZIAŁAŃ LATARNIKÓW POLSKI CYFROWEJ – RAPORT Z BADANIA ILOŚCIOWEGO

Opublikowano:

Świat cyfrowy od kilku lat szeroko otwiera podwoje przed użytkownikami, chcącymi aktywnie korzystać ze zdobyczy technologicznych, które ułatwiają i uprzyjemniają codzienne życie. Dostęp do nowoczesnych technologii z każdym dniem staje się coraz bardziej powszechny i dostępny dla coraz szerszego grona odbiorców, mimo tego wyniki badań pokazują, że część społeczeństwa nadal boryka się z problemem wykluczenia cyfrowego i ma poczucie marginalizacji związanej z niedostosowaniem do wymagań współczesnej rzeczywistości. Projekt „Polska Cyfrowa Równych Szans” to największe do tej pory przedsięwzięcie związane z edukacją cyfrową Polaków powyżej 50. roku życia, realizowane przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu systemowego – działanie 8.3 Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu przeszkolono edukatorów – Latarników Polski Cyfrowej, którzy mają za zadanie wspierać osoby niedostosowane w realizacji działań na rzecz kształcenia i doskonalenia kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie z nowych mediów. Publikowany raport prezentuje wyniki badań prowadzone w ramach projektu. Analizie poddano efekty prowadzonych działań. Jak wynika z analizy danych animatorzy dedykowani do pracy na rzecz niwelowania zjawiska wykluczenia cyfrowego wolontariusze inspirują, motywują, aktywnie wspierają ludzi w procesie nabywania umiejętności w korzystaniu z narzędzi cyfrowych, jednak wciąż występuje duży deficyt kompetencji wśród osób pokolenia 50+. Innowacyjny projekt odgrywa niewątpliwie ważna społecznie i gospodarczo rolę w przeciwdziałaniu e-wykluczeniu a jego realizacja pomaga wielu w przełamaniu barier uniemożliwiających aktywne uczestnictwo w codziennym życiu.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://latarnicy.pl/media/filer_public/Aktualne/raport_ocena_dziaan_lpc_marzec_2014.pdf
Autor:
Anna Kuczyńska
Wydawca:
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
Rok wydania:
2014
Miejsce wydania:
Tarnów
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja