MŁODZIEŻ W ŚWIECIE ONLINE A ICH KOMPETENCJE INTERNETOWE

Opublikowano:

Dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych powoduje, że coraz więcej naszych aktywności przenosi się do sieci. Z tego powodu posiadanie kompetencji informatycznych nabiera coraz większego znaczenia. Jest warunkiem koniecznym pozwalającym na korzystanie z zasobów cyberprzestrzeni i przez to decyduje w znacznej mierze o jakości życia jednostki. Dostrzegają to również instytucje wspólnotowe odpowiedzialne za kreowanie polityki prawnej w tej kwestii. Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy umieszczają kompetencje informatyczne pośród ośmiu najistotniejszych, kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Również w Polsce kompetencje te rozumiane jako „umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi”, uważa się za jedne z najważniejszych kwalifikacji jakie zdobyć powinien uczeń w ramach edukacji ogólnej na każdym etapie nauki. Określa je podstawa programowa kształcenia ogólnego, poprzez cele kształcenia dla zajęć komputerowych oraz informatyki.

Niniejsze opracowanie jest próbą zdiagnozowania stopnia posiadania kompetencji TSI i TIK  przez nastolatków. Prócz podstawowego pytania o poziom kompetencji cyfrowych, autorzy starali się określić różnice  w tej kwestii pomiędzy uczniami IV klasy szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum. Badano również rodzaj aktywności uczestników badania w Internecie, a także starano się określić jaka część respondentów korzysta z Internetu w sposób patologiczny. Opisywane badania przeprowadzono w 2012 roku na grupie 661 uczniów, w wybranych szkołach województwa śląskiego.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
dlibra.bg.ajd.czest.pl:1848
ISSN:
ISSN 1734-2155
Autor:
Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański
Wydawca:
Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Rok wydania:
2013
Miejsce wydania:
Częstochowa
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
polski
ISBN:
978-83-7455-356-8

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja