ETWINNING DROGĄ DO EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI

Opublikowano:

Postęp w dziedzinie nowych mediów stawia coraz to nowe wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. Wkracza w niemal wszystkie obszary życia człowieka, zmienia sposób pracy i nauki. W publikacji ukazano zmiany jakie wprowadza w edukacji. Przybliżono założenia programu, który w innowacyjny sposób łączy tradycyjny system kształcenia z nowoczesną technologią i otwiera możliwości komunikacji i wymiany doświadczeń nie tylko lokalnie, w społeczności szkolnej ale globalnie, znosząc granice odległości i czasu. Książka przeznaczona jest dla czynnych nauczycieli wszystkich przedmiotów, studentów przygotowujących się do pracy pedagogicznej, nauczycieli akademickich kształcących przyszłych pracowników oświaty oraz władz edukacyjnych. Pokazano w niej zmiany jakie zachodzą w polskiej edukacji dzięki wdrażaniu programu eTwinningu, określono kompetencje kluczowe, umożliwiające aktywne uczestnictwo w życiu społeczno gospodarczym i wskazano możliwości kształcenia ich w projektach eTwinning.  Pozycja ma stanowić zachętę dla osób związanych ze środowiskiem szkolnym do refleksji nad obecnym i przyszłym kształtem systemu oświaty i skłonić do podejmowania aktywnych działań na rzecz wdrażania innowacji i tworzenia warunków kształcenia, odpowiadających potrzebom zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://czytelnia.frse.org.pl/etwinning-droga-do-edukacji-przyszlosci/
Autor:
Elżbieta Gajek-Kawecka , Paweł Poszytek
Wydawca:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Rok wydania:
2009
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
książka
Język:
polski
ISBN:
978-83-87716-74-5
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja