WPROWADZAJĄC... PORZĄDEK

Opublikowano:

Komputery są dziś narzędziem powszechnie wykorzystywanym w wielu dziedzinach życia. Współczesne wymogi w zakresie kompetencji cyfrowych wykraczają zdecydowanie poza tradycyjnie rozumiane podstawowe umiejętności techniczne. Użytkownik korzystający z nowoczesnych technologii musi nie tylko umieć włączyć sprzęt i obsłużyć konkretną aplikację. Z uwagi na to, iż wymagania dotyczące kompetencji informacyjno-komunikacyjnej obejmują coraz szerszy zakres, podkreśla się wagę kształcenia w zakresie informatyki już na wczesnym etapie szkolnym. Współcześni edukatorzy podnoszą konieczność akcentowania w procesie edukacji kształcenia procesów, pozwalających na logiczne, twórcze myślenie, którego efektem będzie umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów, tzw. myślenia komutacyjnego. Autor opracowania podejmuje próbę uporządkowania roli nowych technologii w edukacji. Przybliża założenia podstawy programowej, ukazuje ważne kwestie związane w wdrażaniem informatyki do szkół, przybliża sam program nauczania tego przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji oraz główne cele kształcenia informatycznego oparte na dwóch koncepcjach: porządku i sortowaniu.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://iwe.mat.umk.pl/archiwum/iwe2016/materials/II_Drukarnia_IwE/04.pdf
Autor:
Maciej M. Sysło
Wydawca:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rok wydania:
2016
Miejsce wydania:
Toruń
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
polski

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja