INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZMIANY W SYSTEMIE OŚWIATY

Opublikowano:

Współczesna edukacja podlega procesowi zmian, które mają na celu podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie systemu oświaty do zmieniającej się rzeczywistości, oczekiwań społeczeństwa, potrzeb gospodarki i rynku. Kolejne reformy stawiały zarówno uczniów jak i nauczycieli przed wyzwaniami, które pojawiały się w związku ze zmianami, dotyczyły one bowiem niemal wszystkich elementów składowych procesu kształcenia w polskim systemie oświaty. Najwyższa Izba Kontroli poddała analizie efekty wprowadzanych zmian, które dotyczyły  zarówno samej struktury szkoły jak i podstawy programowej, programów nauczania, pomocy dydaktycznych w tym podręczników, sposobu egzaminowania czy warunków lokalowych i wyposażenia szkół. NIK przygotowała raport, w którym dokonała oceny reformy. Jak wynika z analizy materiału pokontrolnego wyniki budzą niepokój. NIK kwestionuje przygotowanie resortu edukacji do reform i podważa zasadność podejmowanych w trakcie ich wdrażania decyzji. Wątpliwości budzą zarówno kwestie zarówno organizacyjne, jak i finansowe wprowadzanych zmian. W niniejszym raporcie dokonano analizy zmian wprowadzanych w latach 2016-2019 i oceny ich efektów. Jak wynika z analizy wniosków zawartych w raporcie nakład środków przeznaczonych na realizację reformy nie przekłada się na rezultaty, a ostateczny efekt zmian nie do końca pokrywa się z pierwotnym założeniem.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.nik.gov.pl/plik/id,20167,vp,22787.pdf
Wydawca:
Najwyższa Izba Kontroli
Rok wydania:
2019
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport ekspercki
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja