AI THE FUTURE OF WORK? WORK OF THE FUTURE!

Opublikowano:

Rynek nowoczesnych technologii rozwija się, a automatyzacja przekształca i zmienia codzienne życie człowieka. Zmiany jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii w niemal wszystkie obszary życia stawiają wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. W publikowanym raporcie dokonano przeglądu sytuacji  na rynku pracy w ostatnich latach, analizy kierunku zmian, wskazano obszary w których zachodzi pilna potrzeba interwencji decydentów, którzy mają wpływ na kształt i charakter rozwiązań mających na celu polepszanie stanu aktualnego. W kolejnych rozdziałach dokonano analizy wpływu automatyki i robotyki na rynki pracy, dokonano przeglądu możliwości jakie otwiera przed współczesną gospodarką postęp technologiczny i cyfryzacja. W podsumowaniu przedstawiono zalecenia dotyczące polityki, wynikające z przeprowadzonej analizy.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/ai-report_online-version.pdf, DOI 10.2872/913422
Autor:
Michel Servoz
Wydawca:
Komisja Europejska
Rok wydania:
2019
Miejsce wydania:
Bruksela
Typ zasobu:
raport ekspercki, dokument Komisji Europejskiej
Język:
angielski
ISBN:
978-92-76-02953-3
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja