SKILLS IN THE AREA OF DIGITAL SAFETY AS A KEY COMPONENT OF DIGITAL LITERACY AMONG TEACHERS

Opublikowano:

Ekspansja technologii w codzienne życie człowieka przynosi wiele zmian. Konieczne jest systematyczne kształcenie, doskonalenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych, które umożliwiają człowiekowi aktywne uczestnictwo w coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości. Prowadzone w tym obszarze badania i analizy jednoznacznie wskazują, że dynamika zmian jest duża, a poziom wiedzy i umiejętności ludzkich nie jest w pełni skorelowany z potrzebami rynku. Taka sytuacja stawia nowe wyzwania przez edukacją, która powinna na bieżąco uzupełniać luki kompetencyjne. W publikacji dokonano analizy badań, które miały na celu ocenę poziomu alfabetyzacji cyfrowej wśród nauczycieli. Badano w nim sześć kluczowych obszarów takich jak: ergonomia korzystania z ICT, ocena wiarygodności informacji, bezpieczeństwo online, komunikacja, zachowanie anonimowości w cyfrowym świecie, bezpieczne logowanie i własność intelektualna. Badanie przeprowadzono w Polsce w latach 2017/2018 wśród 701 nauczycieli szkół podstawowych. Do badania respondentów wykorzystano test wiedzy i kompetencji. Jak wynika z analizy danych nie wszyscy nauczyciele posiadają kompetencje, które umożliwią im efektywne wykorzystanie TIK,  zrozumienie i zapobieganie negatywnym konsekwencjom korzystania z technologii, konieczne jest diagnozowanie i opracowanie strategii wspierania tej grupy zawodowej w zmaganiach z wyzwaniami jakie niesie postęp technologiczny.

ISSN:
1573-7608
Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10639-019-09980-6.pdf
Autor:
Łukasz Tomczyk
Wydawca:
Springer US
Rok wydania:
2019
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja