PROBLEMATYCZNE UŻYTKOWANIE INTERNETU ORAZ PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH WŚRÓD POLSKIEJ MŁODZIEŻY

Opublikowano:

Internet jest dziś medium powszechnym, do którego dostęp mają niemal wszyscy niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia. Korzystają z niego zarówno małe dzieci jak i młodzież czy osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Służy do rozrywki, pracy i nauki. W publikacji dokonano analizy sposobu wykorzystania internetu oraz portali społecznościowych przez polską młodzież. Autor artykułu podjął próbę oceny skali zjawiska problematycznego użytkowania internetu (PIU) oraz problematycznego użytkowania portali społecznościowych (SNS). Badania zrealizowano w Polsce w 2017 na próbie 2670 adolescentów. Badania prowadzono z wykorzystaniem testu PIU oraz skali użytkowania Facebooka z Bergen. W publikacji dokonano analizy wyników, które obrazują zjawisko i stanowią podstawę do podejmowania dyskusji na temat czynników determinujących i współwystępujących z PIU. Jak pokazują wyniki badań zagrożenia cyfrowe są nieodłącznym elementem funkcjonowania człowieka w cyfrowej rzeczywistości. Ocena skali zjawiska umożliwia podjęcie działań, które zniwelują skutki negatywnego wpływu technologii na adolescentów, przyczyni się do poprawy poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie TIK i umożliwi mlodym podejmowanie aktywności w cyfrowej rzeczywistości wolnej od negatywnych skutków takich jak PIU.

ISSN:
1731-6758
Identyfikator dokumentu cyfrowego:
10.15219/em79.1411
Autor:
Łukasz Tomczyk
Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Rok wydania:
2019
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja