DIGITAL SKILLS NEW PROFESSIONS, NEW EDUCATIONAL METHODS, NEW JOBS

Opublikowano:

Nowoczesne technologie zmieniają współczesny rynek pracy. Stawiają nowe wyzwania zarówno przed pracownikami, którzy muszą na bieżąco dopasowywać umiejętności do wymagań rynku pracy jak i przed przedsiębiorstwami, dla których wdrażanie innowacji stało się priorytetową potrzebą umożliwiającą rozwój i zwiększającą globalną konkurencję. W publikacji dokonano analizy potrzeb jakie niesie transformacja cyfrowa. Omówiono zagadnienia dotyczące kluczowych czynników pozycjonujących przedsiębiorstwo na rynku i dokonano przeglądu nowych metod edukacyjnych umożliwiających integrację i interakcję człowieka z technologią. Transformacja cyfrowa dynamicznie zmienia gospodarkę, w materiale zwrócono uwagę na tempo i intensywność tych  zmian, podkreślono wagę edukacji w procesie transformacji, która pozwoli na dopasowanie modeli społeczno-biznesowych do wymagań zmieniającego się rynku.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
doi: 10.2759/036695
Współtwórca:
BluSpecs Innovation SL, Civitta UAB, Universidad Politécnica de Cartagena
Wydawca:
Publications Office of the European Union
Rok wydania:
2019
Miejsce wydania:
Luksemburg
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
angielski
ISBN:
978-92-76-00668-8
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja