STRATEGIA UMIĘJETNOŚCI OECD POLSKA. WNIOSKI I REKOMENDACJE. STRESZCZENIE RAPORTU.

Opublikowano:

Zmiany jakie zachodzą współcześnie w niemal wszystkich obszarach społeczno-gospodarczych państw wiążą się niewątpliwie z dynamicznym rozwojem technologicznym. Cyfryzacja i mechanizacja wprowadziły nowe trendy w sposobie prowadzenia przedsiębiorstw i zmieniły ich dotychczasowy kształt. Kształcenie umiejętności pozwalających na dopasowanie się człowieka do wymogów rynku stało się paląca potrzebą współczesności a tematyka produktywności i konkurencyjności kluczowym zagadnieniem, niezwykle ważnym z punktu widzenia rozwoju gospodarki i dobrostanu społeczeństwa. Wprowadzane kolejne reformy miały za zadanie poprawiać poziom edukacji i integrować system kształcenia z rynkiem pracy. Publikowany raport OECD to przekrojowa, syntetyczna diagnoza stanu rozwiązań dotyczących mechanizmów wspierania rozwoju umiejętności. Zawiera szereg rekomendacji opartych na dobrych praktykach przygotowanych w oparciu o doświadczenia innych państw, które wpisują się w polską politykę edukacyjną. W raporcie wskazano cztery obszary priorytetowe na rzecz poprawy osiągnięć Polski w zakresie kompetencji kluczowych oraz zwrócono uwagę na rolę polityki w kontekście edukacji całożyciowej, która stanowi odpowiedź na współczesne cywilizacyjne wyzwania.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://ibe.edu.pl/download/MEN/Skills-strategy-poland-report-summary-PL.PDF
Wydawca:
OECD iLibrary
Rok wydania:
2019
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
ISBN:
978-92-64-84974-7 (print), 978-92-64-98089-1 (pdf)
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja