STUDENTS, COMPUTERS AND LEARNING. MAKING THE CONNECTION

Opublikowano:

Technologie cyfrowe są dla współczesnego człowieka elementem rzeczywistości. Obcujemy z narzędziami cyfrowymi na co dzień, a inicjacja człowieka z technologią zaczyna się na coraz wcześniejszym etapie życia. W publikowanym raporcie dokonano analizy różnic w dostępie do narzędzi ICT i możliwości wykorzystania ich w codziennym życiu. Zdefiniowano pojęcie „przepaści cyfrowej” oraz omówiono problematykę związaną z zagadnieniem. W badaniach uwzględniono czynniki determinujące występowanie zjawiska, takie jak status społeczno-ekonomiczny uczniów, płeć, lokalizację geograficzną miejsca zamieszkania i szkoły do której dziecko uczęszcza. Raport pokazuje również związek między dostępem do komputera w szkołach, korzystaniem z komputera w klasach i wydajnością w ocenie PISA. Jak wynika z raportu, wszyscy uczniowie muszą najpierw zostać wyposażeni w podstawowe umiejętności czytania, pisania i liczenia, aby mogli w pełni uczestniczyć w połączonych cyfrowo społeczeństwach XXI wieku.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://doi.org/10.1787/9789264239555-en.
Autor:
OECD
Wydawca:
PISA, OECD Publishing,
Rok wydania:
2015
Miejsce wydania:
Paryż, Francja
Typ zasobu:
książka
Język:
angielski
ISBN:
978-92-64-23954-8 (print), ISBN 978-92-64-23955-5 (PDF)
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja