POWSZECHNE KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI

Opublikowano:

Jednym z wyzwań stawianym przed współczesnym człowiekiem jest umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającej się rzeczywistości w zakresie TIK. Coraz większy nacisk kładzie się na kształtowanie i rozszerzanie kompetencji w tym zakresie, a co za tym idzie nauki programowania, która sprzyja umiejętności organizacji pracy w sytuacjach problemowych, aktywnego poszukiwania rozwiązania problemu, pobudza logiczne, twórcze a jednocześnie precyzyjne i abstrakcyjne myślenie. Według edukatorów nauka programowania jest elementem niezbędnym w edukacji wczesnoszkolnej ponieważ pozwoli pokazać dzieciom właściwe spojrzenie na informatykę jako dziedzinę nauki, rozbudzić w dziecku zainteresowanie i chęć poznania jej w szerszym zakresie. W dokumencie zawarto propozycje rozwiązań i działań, które należy podjąć i realizować w systemie edukacji, aby dostosować poziom kompetencji uczniów i nauczycieli do wymagań jakie stawia rzeczywistość cyfrowa, której jesteśmy uczestnikami. Wskazano również obszary jakich mają dotyczyć proponowane zmiany. Słownik pojęć związanych z edukacją informatyczną zaproponowany w publikacji pomoże w kształtowaniu znaczenia pojęć informatycznych, wzbogaci język komunikacji w edukacji cyfrowej, pozwoli przejść na kolejny etap w przygotowaniu do skutecznego wdrażania elementów informatyki w powszechnym kształceniu informatycznym w Polsce.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizlvuQ-rzZAhVILVAKHUDjDd4QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Finaczej.wm
Autor:
Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej
Wydawca:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rok wydania:
2015
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
materiały konferencyjne
Język:
polski

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja