PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z KOMENTARZEM. SZKOŁA PONADPODSTAWOWA. INFORMATYKA

Opublikowano:

Szkoła ma szczególnie ważne społecznie zadanie. Musi wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu aktywne, sprawne i godne funkcjonowania w społeczeństwie. Dziś w dobie przemian i dynamicznej ekspansji technologii musi również wykształcić w nim umiejętność przystosowywania się do zachodzących zmian. Wszystkie etapy edukacyjne powinny tworzyć spójny program, wspierający proces kształcenia. Prezentowana podstawa programowa kształcenia ogólnego określa cele edukacyjne oraz zawiera zestaw treści nauczania, które muszą być uwzględnione w programie nauczania na etapie szkoły ponadpodstawowej oraz warunki i sposób ich realizacji w ramach nauczania informatyki. Podstawa ta określa również ramowy plan nauczania uwzgledniający zarówno wcześniejsze jak i późniejsze etapy edukacji i umożliwia planowanie pracy dydaktycznej umożliwiającej prawidłowy rozwój ucznia na miarę jego możliwości.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=23131
Autor:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wydawca:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rok wydania:
2019
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
program, podstawa programowa
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja