DIAGNOZA STANU I PERSPEKTYWY ROZWOJU KADR SPECJALISTÓW ICT W POLSCE

Opublikowano:

Współczesna edukacja stoi przed wieloma wyzwaniami ponieważ zmieniły się zasadniczo oczekiwania. Dziś w dobie cyfryzacji zmieniły się narzędzia komunikacji, a co się z tym wiąże sposób kształcenia. W szkołach pojawiły się nowoczesne narzędzia i zmieniły metody pracy z uczniami.  W publikowanym materiale dokonano analizy stanu i perspektyw rozwoju kadr specjalistów ICT w Polsce. Dokonano oceny jakości i poziomu zawodowego fachowców w branży ICT i analizy warunków płacowych i satysfakcji pracowników z podejmowanej pracy. W publikacji poddano również ocenie sposób w jaki systemy edukacji i szkoły integrują ICT w doświadczeniach uczniów oraz wskazano sprzeczności pomiędzy rynkiem edukacyjnym a rynkiem pracy. Jak wynika z raportów, wraz z ekspansją technologii w codzienne życie ludzi wszyscy uczniowie są wyposażani na kolejnych etapach edukacji w kompetencje cyfrowe, jednak nadal istnieje duży deficyt w umiejętnościach ICT a branża IT regularnie rekrutuje specjalistów w tej dziedzinie. W takiej sytuacji konieczna więc wydaje się zmiana modelu kształcenia specjalistów ICT na uczelniach wyższych i  wzmacnianie kompetencji informatycznych na kolejnych etapach nauczania.

Autor:
Tomasz Kulisiewicz
Rok wydania:
2019
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja