ROZWIJANIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH

Opublikowano:

Prezentacja ukazuje podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. Z uwagi na braki jakie dostrzec można wśród specjalizacji związanych z programowaniem, autorzy zwracają szczególna uwagę na konieczność rozwijania kompetencji informatycznych wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Przytaczają niepokojące dane przedstawione przez Komisję Europejską, wskazujące na poważne deficyty występujące w branży IT, wiążące się bezpośrednio z brakiem specjalistów zajmujących się programowaniem. Podkreślają konieczność wprowadzenia zmian w podstawie programowej, uwzględniające dostosowanie warunków i zakresu kształcenia do wymagań cyfrowej rzeczywistości. W prezentacji znajdziemy pilotażowy program oraz cele wdrażania podstawy programowej uwzględniający potrzeby cywilizacyjne związane z rynkiem pracy.

Autor:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
Wydawca:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
Rok wydania:
2017
Miejsce wydania:
Siedlce
Typ zasobu:
prezentacja
Język:
polski

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja