STANDARD WYMAGAŃ KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM W RAMACH PROJEKTU

Opublikowano:

Rozwijanie kompetencji cyfrowych jest niezwykle ważnym elementem wyrównywania szans edukacyjnych. Prezentowany standard wymagań przygotowany został w oparciu o analizę dotychczasowego zakresu kompetencji cyfrowych, przeprowadzoną w ramach unijnego projektu DIGCOMP, która obejmowała 5 obszarów: informację, komunikację, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów. Zostały w nim zawarte minimalne, niezbędne do realizacji projektu kompetencje w zakresie nauki i nauczania. Projekt ma na celu zwiększenie i rozwijanie kwalifikacji nauczycieli w zakresie TIK oraz ma zapewnić pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do opanowania podstaw programowania uczniom zamieszkałym na terenach miejskich i miejsko-wiejskich. W projekcie zawarte zostały zalecane warunki, jakie muszą spełnić uczestnicy chcący wziąć udział w projekcie oraz wyszczególnione zostały kompetencje, jakich nabywają w ramach realizacji projektu. W ramach realizacji projektu przewidziano program szkoleń, zarówno grupowych jak i indywidualnych, pozwalających uczestnikom na nabycie kompetencji określonych w Standardzie.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/3-2-standard_17_08_16-FINAL.pdf
Autor:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Wydawca:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Rok wydania:
2016
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
standard wymagań
Język:
polski

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja