RAPORT Z PRAC 4. GRUPY ROBOCZEJ DS. KSZTAŁCENIA, KOMPETENCJI I ZASOBÓW KADROWYCH DLA PRZEMYSŁU 4.0 ZESPOŁU DS. TRANSFORMACJI PRZEMYSŁOWEJ

Opublikowano:

Przemysł 4.0 to nazwa koncepcji, opartej na pojęciu „rewolucji przemysłowej”, jako określeniu przemian zachodzących we współczesnych technikach wytwarzania. Oznacza integrację inteligentnych maszyn, systemów informatycznych, a także taką organizację procesów produkcyjnych, aby uzyskać większą wydajność i elastyczność. Zakłada ona, że znaczna część produkcji przemysłowej w perspektywie kilkunastu lat realizowana będzie w inteligentnych fabrykach, dzięki czemu wzrośnie znacząco szybkość i wydajność. Aby sprostać wymaganiom czwartej rewolucji przemysłowej, konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniego kapitału ludzkiego – specjalistów posiadających nowe kompetencje.

Powyższą problematyką zajmowała się 4. Grupa robocza do spraw kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0 działająca w ramach Zespołu do spraw Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju. W pracach Grupy brali udział specjaliści – przedstawiciele wszystkich zainteresowanych środowisk, rozpoczynając od administracji państwowej, poprzez środowisko naukowe, organizacje społeczne, na przedsiębiorstwach z branży automatyki i robotyki kończąc.

Niniejszy dokument jest raportem zawierającym wyniki prac Grupy zrealizowanych w okresie od września 2016 do kwietnia 2017.

Autor:
Małgorzata Kaliczyńska
Wydawca:
Ministerstwo Rozwoju
Rok wydania:
2017
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja