PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ. PODNOSZENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH E-ADMINISTRACJI.

Opublikowano:

Współczesny człowiek funkcjonuje w społeczeństwie medialnym, dlatego kluczowym zadaniem edukacji jest kształcenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych. W materiale autorzy prezentują projekt, który ma na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów i kartografów. W pierwszej części ustalony został zakres szkoleń oraz dobór form, metod i narzędzi, które przyczynią się do spersonalizowanej realizacji działań skierowanej na konkretne grupy odbiorców. Realizację projektu podzielono na trzy etapy: mapowanie zakresu działań, opracowanie macierzy kompetencji i przygotowanie szczegółowej listy kompetencji cyfrowych kluczowych dla wskazanej grupy pracowników. Program szkoleń przewidzianych w projekcie uwzględnia szkolenia zarówno te mające na celu podnoszenie kompetencji i wiedzy związanej ze stosowaniem zasobów danych przestrzenny i IIP jak i szkolenia specjalistyczne dotyczące wdrażania i prowadzenia IIP.

Autor:
Maria Andrzejewska, Monika Rusztecka, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska
Wydawca:
Centrum UNEP/GRID
Rok wydania:
2016
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
prezentacja
Język:
polski

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja