KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ: PORADNIK DLA SZKÓŁ

Opublikowano:

Edukacja podlega ciągłej ewaluacji. Zmieniają się narzędzia, metody i formy pracy. Wszyscy zaangażowani w działalność edukacyjną muszą dopasowywać się do zmian. Publikowany poradnik, opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ma stanowić wsparcie dla nauczycieli i dyrektorów w organizacji i realizacji procesu kształcenia na odległość. Autorzy podzielili materiał na kilka części, w których zawarli istotne wskazówki dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców dotyczące wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wczesnego wspomagania rozwoju w warunkach domowych, przygotowania do egzaminów, wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  kształcenia zawodowego czy kwestii bezpiecznej pracy przy komputerze i w internecie. W ostatniej części zamieszczono informacje o e‑narzędziach oraz e‑materiałach, które mogą być wykorzystane w pracy zdalnej z uczniami i ułatwiać realizację programu nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Taka forma wsparcia powinna przyczynić się do poprawy jakości nauczania i zwiększenia efektywności nauki realizowanej w pracy zdalnej.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf
Autor:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wydawca:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rok wydania:
2020
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
poradnik
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja