PROCES CYFRYZACJI SZKÓŁ NA POMORZU - PRZYKŁAD SŁUPSKA

Opublikowano:

W wielu polemikach przewija się dziś temat cyfryzacji społeczeństwa. Przed wieloma słowami opisującymi czynności czy też określającymi rzeczy pojawia się przedrostek „e”. Mamy współcześnie do czynienia z e-sklepem, e-deklaracją, e-podróżnikiem, e-fakturą i wieloma innymi. Nowoczesne technologie wspierają dziś wiele dziedzin życia. Bez wychodzenia z domu jesteśmy w stanie załatwić wiele urzędowych spraw, umówić wizytę u lekarza, czy zarezerwować wczasy na drugim końcu świata. Przełamane zostało wiele barier związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii jak choćby e-kartka, która zastępuje coraz częściej tradycyjną pocztówkę z życzeniami. Rozwój technologiczny nie ominął edukacji, w której do niedawna panował tradycyjny model przekazywania i nabywania wiedzy oparty na papierowych podręcznikach i ugruntowanej wiedzy nauczyciela. W 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło program pilotażowy mający na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK. Szkoły zostały zobowiązane do aktywnego wykorzystywania narzędzi cyfrowych na lekcjach, realizowania projektów w zakresie TIK, wdrożenia sytemu e-dziennik, umożliwiającego komunikację uczeń-rodzic-nauczyciel poprzez platformę internetową. W publikacji podjęto próbę analizy poziomu cyfryzacji szkół na Pomorzu od chwili włączenia Polski do Unii Europejskiej. W dalszej części przedstawione zostały kluczowe założenia informatyzacji społeczeństwa polskiego, oraz najważniejsze zadania związane z cyfryzacją szkół, stojące przed placówkami oświatowymi. Za przykład dobrej praktyki, w kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego podano realizację programu, którego wdrażanie rozpoczęto w 2004 roku w Słupsku, dotyczącego wprowadzenia elektronicznego biura obsługi mieszkańców, elektronicznej komunikacji i systemu rejestracji online dla szkół ponadgimnazjalnych, który pozwolił nie tylko wyposażyć w nowoczesne technologie, umożliwić zarzadzanie, ale przede wszystkim wykorzystać je w nauczaniu i integracji uczeń-rodzic-nauczyciel.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.researchgate.net/profile/Wioletta_Szymanska/publication/311668444_Proces_cyfryzacji_szkol_na_Pomorzu_-_przyklad_Slupska_The_process_of_dig
Autor:
Paulina Szmielińska-Pietraszek, Wioletta Szymańska
Wydawca:
Wydział Nauk Geograficznych UŁ
Rok wydania:
2015
Miejsce wydania:
Łódź
Typ zasobu:
fragment książki
Język:
polski

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja