SKILLS FOR INDUSTRY - SKILLS FOR SMART INDUSTRIAL SPECIALISATION AND DIGITAL TRANSFORMATION

Opublikowano:

Rewolucja technologiczna wprowadziła wiele zmian zarówno społecznych jak i ekonomiczno-gospodarczych. Dziś konkurencyjność przemysłu europejskiego w dużym stopniu zależy od wiedzy, kompetencji i kreatywności siły roboczej. Niedobory i luki w umiejętnościach połączone z niedopasowaniem między podażą pracy a popytem, ​​to elementy, które wpływają na spowolnienie zmian jakie wraz z ekspansją technologii na rynek zachodzą. W publikacji dokonano analizy stanu zaawansowania działań w zakresie transformacji cyfrowej i możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w przemyśle. Analiza ma umożliwić opracowanie wspólnych wizji i strategii na rzecz rozwoju Przemysłu 4.0. Podejmowane w tym zakresie działania mają zwiększać możliwości poszczególnych branż, związków zawodowych, organizacji edukacyjnych i szkoleniowych oraz decydentów, do kształtowania wyspecjalizowanej siły roboczej w Europie i pomagać w opracowywaniu i wdrażaniu polityk w zakresie podnoszenia kompetencji i doskonalenia umiejętności kluczowych na rynku pracy.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/skills_for_industry._october_2019.pdf, doi: 10.2826/69861
Autor:
PwC EU Services
Współtwórca:
Laurent Probst, Bertrand Pedersen, Jill Wenger, Radu Cracan
Wydawca:
Biuro Publikacji Komisji Europejskiej
Rok wydania:
2019
Miejsce wydania:
Luksemburg
Typ zasobu:
broszura
Język:
polski, angielski
ISBN:
978-92-9202-579-3
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja