NAUCZANIE MIĘDZYPRZEDMIOTOWE - SPOSTRZEŻENIA PRAKTYKÓW. ZESTAWIENIE WYNIKÓW DRUGIEGO BADANIA KWESTIONARIUSZOWEGO W RAMACH PROJEKTU CROSSCUT

Opublikowano:

CROSSCUT to projekt, który ma na celu stworzenie narzędzi wspierających wdrożenie i upowszechnianie nauczania międzyprzedmiotowego w szkołach. Publikowany raport został przygotowany w ramach projektu CROSSCUT i stanowi kontynuację wstępnie przeprowadzonego badania sytuacyjnego. Omówiono w nim kolejne etapy realizacji projektu i wyniki badań, które umożliwiają uzyskanie informacji  z  poszczególnych  obszarów  tematycznych  kwestionariusza  CROSSCUT. W publikacji dokonano analizy czynników sprzyjających nauczaniu międzyprzedmiotowemu i utrudniających nauczanie międzyprzedmiotowe oraz  zawarto informacje kluczowe dla procesu przygotowania platformy e-learningowej dla nauczycieli, która umożliwi adaptację procesu nauczania do zmian zachodzących w społeczeństwie . Wnioski z prowadzonych badań mogą przyczynić się do budowania ram kompetencyjnych oraz ustrukturyzowania aspektów nauczania i uczenia się międzyprzedmiotowego.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.ibe.edu.pl/download/crosscut/Nauczanie-miedzyprzedmiotowe-spostrzezenia-praktykow.pdf
Autor:
Tomasz Greczyło, Michał Rostworowski
Wydawca:
Instytut Badań Edukacyjnych
Rok wydania:
2019
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
ISBN:
978-83-952395-9-5
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja