O POTRZEBIE REWITALIZACJI EDUKACJI MEDIALNEJ

Opublikowano:

Współczesny styl życia i bycia determinują medialne uwarunkowania. Współczesny człowiek zdominowany przez cyfrową rzeczywistość funkcjonuje często w dwóch światach, realnym i wirtualnym.  Który z nich ma większy wpływ na kształtowanie jego osobowości często zależy od determinantów zewnętrznych, jednak wpływ nowych mediów wielu uważa dziś za dominujący. Nowym celem, przed którym stoi edukacja medialna, jest według autorki publikacji socjalizacja medialna, zmierzająca do ukierunkowania działań edukacyjnych na osobowość jednostki. Autorka poddaje analizie przejawy miękkiego determinizmu, który wytycza zadania dla edukacji medialnej, mające przeprowadzić ucznia ze świata umiejętności tylko technicznych poprzez kształtowanie kompetencji do osiągnięcia dojrzałości medialnej, odwołując się do pojęć takich jak wolność, możliwość, kontrola, bezpieczeństwo. Podnosi konieczność rewitalizacji współczesnej edukacji medialnej i związanej z nią edukacji ku mediom, wskazując obszary, których powinna ona dotyczyć. Odwołuje się do opracowań UNESCO, które podkreśla konieczność łączenia edukacji z ideą nowego humanizmu, która współgra z od wielu lat rozwijana wizją edukacji kulturowej. Odnosząc się do wiedzy historycznej, w artykule podjęto próbę scharakteryzowania roli, jaką powinna odegrać edukacja w procesie kształtowania stabilnej struktury osobowości.

ISSN:
1734-185X
Identyfikator dokumentu cyfrowego:
10.16926/p.2016.25.63
Autor:
Joanna Juszczyk-Rygałło
Wydawca:
Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Rok wydania:
2016
Miejsce wydania:
Częstochowa
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
polski

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja