Biblioteka Cyfrowa

A Perceptional Analysis of BYOD (Bring Your Own Device) for Educational or Workplace Implementations in a South Korean Caseartykuł naukowy

A Perceptional Analysis of BYOD (Bring Your Own Device) for Educational or Workplace Implementations in a South Korean Case

Hasan Tinmaz, Jin Hwa Lee

PERJOURNAL

Nowoczesne technologie stały się elementem codziennego życia. Narzędzia cyfrowe wykorzystywane są zarówno w nauce jak i w pracy. Coraz częściej wykorzystuje się urządzenia przenośne, które mogą być dostępne w każdym miejscu i w każdym czasie. Popularny staje się trend, w którym urządzenia prywatne są wykorzystywane również zawodowo w pracy czy w szkole. W publikacji dokonano analizy sytuacji związ...

Bring Your Own Device for Schools: Technical Advice for School Leaders and IT Administrators

Bring Your Own Device for Schools: Technical Advice for School Leaders and IT Administrators

Współcześnie nowoczesne narzędzia technologii cyfrowej stały się elementem procesu kształcenia. Coraz częściej urządzenia cyfrowe zastępują tradycyjne narzędzia dydaktyczne i coraz szerszym zakresie są wykorzystywane w procesie nabywania i przekazywania wiedzy i umiejętności. W publikacji omówiono zagadnienia związane z udziałem technologii w procesie kształcenia, omówiono w  jaki sposób technolog...

Nauczyciel w świecie TIK -  część X. TIK w szkole według modelu BYODporadnik

Nauczyciel w świecie TIK - część X. TIK w szkole według modelu BYOD

Barbara Kozik

PBW Nowy Sącz

Współczesna edukacja rozwija się systematycznie wzbogacana o nowe przedsięwzięcia, wspierana przez nowoczesne narzędzia. Tradycyjny, do niedawna, system szkolny otwiera się na nowe, innowacyjne pomysły oraz ich realizacje. Nowoczesne narzędzia stają się narzędziami codziennego użytku wykorzystywanymi w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych, a zasoby edukacyjne zaczęły nosić miano otwartych. Szkoła ...

Technologia BYOD w polskich szkołachartykuł naukowy

Technologia BYOD w polskich szkołach

Sławomir Iskierka, Janusz Krzemiński, Zbigniew Weżgowiec

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Konieczność podnoszenia standardów kształcenia rodzi potrzebę dostosowywania nowoczesnych technologii do wymagań współczesnej edukacji. Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej, w której proces upowszechniania nowoczesnych narzędzi podlega ciągłej intensyfikacji. Jedną z upowszechnianych dziś technologii jest BYOD (ang. Bring Your Own Device). Istota tej technologii polega na tym, że użytkownik, może...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja