Biblioteka Cyfrowa

The impact of ICT on job quality: evidence from 12 job profilesraport z badań

The impact of ICT on job quality: evidence from 12 job profiles

ECORYS, Danish Technological Institute

Biuro Publikacji Komisji Europejskiej

Nowoczesne technologie są nieodzownym elementem życia człowieka. Ułatwiają pracę, wspomagają naukę i towarzyszą rozrywce. Wpływają w sposób pośredni na rozwój człowieka i gospodarek. Coraz więcej branż wykorzystuje technologie jako uzupełnienie tradycyjnych metod pracy i coraz częściej człowiek wspomaga pracę cyfrowymi narzędziami. W niniejszym raporcie przedstawiono 12 profili zawodowych ilustruj...

Alert edukacyjny 9. Uczelnie też powinny się zmienić

Alert edukacyjny 9. Uczelnie też powinny się zmienić

Pandemia wywołana przez rozprzestrzeniający się wirus wywołała duże zamieszanie w gospodarkach państw i życiu obywateli. Do zmian i obostrzeń jakie wiążą się z próbą opanowania i niwelowania skutków zdrowotnych, społecznych, gospodarczych i ekonomicznych musiał się dostosować cały świat. Zmiany w dużym stopniu wpłynęły na sposób funkcjonowania człowieka, zmieniły sposób pracy i dostęp do edukacji....

Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości

Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Edukacja jest filarem, który wspiera zarówno indywidualny rozwój człowieka jak i gospodarki. W publikacji omówiono zagadnienia związane z edukacją współczesną i przyszłą, dokonano analizy wyzwań i możliwości, przed którymi stoi współczesny system oświaty. Publikowana praca zawiera zbiór artykułów omawiających wiele aspektów powiązanych z procesem kształcenia, budzących zainteresowanie badaczy, dot...

Technologie AR i VR w szkole

Technologie AR i VR w szkole

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o. Sp. k.

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości. Wspomagają pracę i naukę, dostarczają rozrywki. W materiale dokonano analizy możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w edukacji jako narzędzia wspierającego proces przekazywania i nabywania wiedzy i umiejętności. W publikacji zdefiniowano pojęcia AR i VR oraz dokonano przeglądu aplikacji, które umożliwiają efektywną realizację pro...

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Nowoczesne technologie niewątpliwie zmieniły świat i życie ludzi. Stały się nieodzownym elementem codzienności. Przyspieszenie w dziedzinie nowych mediów wyznaczyło nowe  trendy społeczno-gospodarcze. Narzędzia technologii cyfrowej ułatwiają pracę, pomagają w nauce i uprzyjemniają czas wolny. W publikowanej książce omówiono mechanizmy rządzące transformacją cyfrową gospodarki i społeczeństwa, doko...

ICT for Learning and Inclusion in Latin America and Europe. Case Study From Countries: ...raport z badań

ICT for Learning and Inclusion in Latin America and Europe. Case Study From Countries: ...

Łukasz Tomczyk, Solomon Sunday Oyelere

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

Media stały się nieodzownym elementem rzeczywistości. Publikowany raport badawczy poświęcony jest wykorzystaniu mediów cyfrowych w edukacji i integracji cyfrowej. Przedstawione wyniki odnoszą się do wyników badań dotyczących kluczowych obszarów edukacji wspieranej cyfrowo oraz działań sprzyjających integracji społecznej i integracji cyfrowej. Każdy rozdział przedstawia ogólne konteksty wykorzystan...

Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Tezy do dyskusji.

Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Tezy do dyskusji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Współczesny człowiek na co dzień mierzy się z różnego rodzaju wyzwaniami. Systematycznie musi dopasowywać wiedzę i umiejętności do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dziś, w dobie cyfrowej transformacji szczególnie ważne stało się kształtowanie kompetencji przyszłości, które umożliwiają człowiekowi aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym. W publikacji wskazano strategiczne kierun...

Essential Skills for 21st Century Teachers in Turkey: Uludag University Example

Essential Skills for 21st Century Teachers in Turkey: Uludag University Example

Ekspansja technologii w codzienne życie człowieka sprawiła, że priorytetem stało się kształcenie i doskonalenie kompetencji XXI wieku. Każdy, na miarę swoich możliwości próbuje dopasować się do potrzeb i oczekiwań jakie niesie zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość. Na co dzień mamy do czynienia z nowoczesnymi narzędziami, które ułatwiają pracę wspomagają edukację i uprzyjemniają czas wolny. System...

E-portfolio dla studentów

E-portfolio dla studentów

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Cyfryzacja sprawiła, że coraz więcej aktywności przenoszonych jest do środowiska wirtualnego. Dziś nauka, praca zabawa odbywa się w sieci. Nowoczesne narzędzia, które są odpowiedzą na potrzeby rozwijającej się przestrzeni cyfrowej człowieka doskonale odpowiadaj na potrzebę łączenia tradycji z nowoczesnością. Dziś bez wychodzenia z domu poprzez sieć załatwia się sprawy do niedawna realizowane tylko...

Country report - Poland

Country report - Poland

Jednym z głównych celów szkolnictwa wyższego jest przygotowanie młodych obywateli do aktywnego uczestnictwa w dojrzałym życiu społeczno-gospodarczym.  Kształtowanie kompetencji umożliwiających dopasowanie się do wymagań zmieniającego się środowiska nie jest łatwe. Należy łączyć edukację w zakresie kompetencji społecznych z przygotowaniem do pracy, zgodnej z potrzebami i oczekiwaniami rynku. W publ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja