Biblioteka Cyfrowa

Digital Competence in the Knowledge Society

Digital Competence in the Knowledge Society

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawiła się potrzeba rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających sprawne i efektywne wykorzystanie możliwości jakie oferują.  Społeczeństwo stało się społeczeństwem wiedzy, w którym proces edukacyjny wyszedł poza standardowe ramy i przybrał formę edukacji całożyciowej. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej kompetencji cyfrowych i terminów z...

Parents’ knowledge and skills about the risks of the digital world

Parents’ knowledge and skills about the risks of the digital world

Internet jest współcześnie medium, z którego korzystają już niemal wszyscy i z każdym rokiem systematycznie rośnie grupa jego użytkowników. Dziś zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe chętnie wykorzystują zdobycze technologii w codziennym życiu. W publikacji dokonano analizy poziomu wiedzy i umiejętności jaką prezentują rodzice dzieci uczących się w szkołach podstawowych. Badanie zostało prz...

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

Dynamiczny rozwój technologii narzuca tempo zmianom jakie zachodzą w kolejnych obszarach aktywności człowieka. Postęp technologiczny stał się motorem napędzającym gospodarki krajów i codzienne życie obywateli. Jak nie zagubić się w szumie informacyjnym i zalewie treści bezużytecznych, jak odróżnić prawdę od fałszu i radzić sobie z cyberprzemocą, poważnym współcześnie problemem? Technologie otwiera...

How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during the COVID-19 pandemic.raport z badań, raport ekspercki

How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during the COVID-19 pandemic.

United Nations Children’s Fund and International Telecommunication Union

UNICEF DATA

Edukacja w dobie pandemii mierzy się z wieloma wyzwaniami. Przeniesienie procesu kształcenia do przestrzeni wirtualnej okazało się dużym wyzwaniem, z którym mierzą się zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice. Problemy sprzętowe, kompetencyjne i lokalowe nakładają się na siebie, powodując frustrację wszystkich zaangażowanych w proces nauczania na odległość. W publikowanym raporcie zawarto dane...

Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowy świat. Ku sieciowej codzienności

Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowy świat. Ku sieciowej codzienności

Technologie cyfrowe wkroczyły do codziennego życia stając się jego integralną częścią. Coraz więcej osób korzysta z nowoczesnych narzędzi i systematycznie rozszerza się przedział wiekowy użytkowników, którzy korzystają z technologii na co dzień. W publikacji omówiono zagadnienia istotne współcześnie w kontekście ekspansji technologii i rozwoju cyfryzacji, która systematycznie poprawia jakość życia...

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego  (SRK IT)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT)

Informatyzacja to proces, którego doświadczają niemal wszyscy ludzie w wielu obszarach w jakich podejmują codzienne aktywności. Technologie mają duży wpływ na życie, zarówno społeczne jak i gospodarcze, są obecne w pracy, towarzyszą nauce i rozrywce. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych, ułatwiających podejmowanie wielu działań w przestrzeni cyfrowej stało się priorytetem, który wyznac...

Cyberbullying, zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie

Cyberbullying, zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie

Technologie cyfrowe są dziś elementem rzeczywistości. Dziś dzieci od wczesnego dzieciństwa mają kontakt z nowoczesnymi technologiami i narzędziami cyfrowymi, których uczą się intuicyjne i wykorzystują na kolejnych etapach rozwoju do zabawy i nauki. Taka sytuacja otwiera wiele możliwości, integruje młodych ze zdobyczami technologii, otwiera dostęp do wiedzy i informacji, niesie też jednak wiele zag...

The digital transformation of education: connecting schools, empowering learners

The digital transformation of education: connecting schools, empowering learners

Żyjemy w świecie zmian, które determinuje postęp technologiczny i dynamiczna cyfryzacja kolejnych obszarów w jakich funkcjonuje człowiek. Nowoczesne narzędzia ułatwiają pracę, uatrakcyjniają naukę i otwierają szeroki dostęp do różnego rodzaju rozrywek. Internet otworzył wiele możliwości, o których jeszcze niedawno nikt nie słyszał. Osoby, które z różnych względów nie mają dostępu do sieci dotyka p...

Directory of Wellbeing Supports and Online Resources for Primary School Parents

Directory of Wellbeing Supports and Online Resources for Primary School Parents

Rodzice uczestniczą w procesie kształcenia w dużo większym stopniu, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Są ważnym elementem wsparcia dla szkoły jako instytucji, pedagogów i dzieci w tworzeniu środowiska uczenia i realizacji celów edukacyjnych. Dziś, w dobie pandemii podobnie jak nauczyciele i uczniowie borykają się z problemami związanymi z koniecznością realizacji procesu kształcenia w trybie on...

Nauczyciele w sieci. Raport z badania użytkowników platformy eTwinning

Nauczyciele w sieci. Raport z badania użytkowników platformy eTwinning

Pandemia, z którą mamy dziś do czynienia w związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Wszystkie działania czy to społeczne, ekonomiczne czy gospodarcze są dziś uwarunkowane sytuacją epidemiczną. Duża część aktywności została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, która umożliwia realizację codziennych obowiązków w bezpieczny sposób. W publi...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja