Biblioteka Cyfrowa

HIGHLIGHTS TIMSS 2019. International Results in Mathematics and Science

HIGHLIGHTS TIMSS 2019. International Results in Mathematics and Science

Szkoła realizuje zadania w zakresie kształcenia umiejętności, które przygotują młodych ludzi do dorosłego życia. Realizuje zadania związane z nauczaniem przedmiotów zgodnie z podstawa programową i wspiera wszechstronny rozwój uczniów. W opracowaniu zawarto wyniki badania TIMSS 2019, w ramach których dokonano oceny umiejętności matematycznych jakie prezentują uczniowie realizujący obowiązek szkolny...

Supporting the Wellbeing of Students with Special Educational Needs (SEN) Returning to School. Strategies and Resources

Supporting the Wellbeing of Students with Special Educational Needs (SEN) Returning to School. Strategies and Resources

System oświaty zmaga się z wieloma wyzwaniami, które niesie pandemia i sytuacja epidemiczna jakiej doświadcza niemal cały świat. Zamkniecie szkół i przeniesienie procesu kształcenia do przestrzeni wirtualnej zrodziło wiele problemów, z którymi borykają się decydenci, nauczyciele, uczniowie i rodzice. W materiale omówiono zagadnienia dotyczące strategii  wspierania osób ze specjalnymi potrzebami ed...

Directory of Online Support for Primary Schools Halloween to end of December 2020

Directory of Online Support for Primary Schools Halloween to end of December 2020

System oświaty mierzy się dziś z dużymi zmianami jakie zachodzą w zawiązku z pandemią i dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19. Placówki oświatowe  przeniosły swoją działalność do przestrzeni wirtualnej i w niej w dużej mierze realizują proces kształcenia. Publikacja zawiera istotne dla szkół informacje dotyczące wspierania działań dydaktycznych po ustaniu stanu epidemicznego i powroc...

Directory of Wellbeing Supports and Online Resources for Primary School Parents

Directory of Wellbeing Supports and Online Resources for Primary School Parents

Rodzice uczestniczą w procesie kształcenia w dużo większym stopniu, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Są ważnym elementem wsparcia dla szkoły jako instytucji, pedagogów i dzieci w tworzeniu środowiska uczenia i realizacji celów edukacyjnych. Dziś, w dobie pandemii podobnie jak nauczyciele i uczniowie borykają się z problemami związanymi z koniecznością realizacji procesu kształcenia w trybie on...

Directory of Wellbeing CPD and Support for Post Primary Schools. Halloween to end of December 2020

Directory of Wellbeing CPD and Support for Post Primary Schools. Halloween to end of December 2020

Zmiany jakie zachodzą w systemie oświaty za przyczyną rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa wpływają na stan psychofizyczny wszystkich, którzy biorą udział w procesie kształcenia. Nauczyciele, rodzice i uczniowie zostali postawieni przed koniecznością dopasowania się do potrzeb jakie narzuca sytuacja epidemiczna. Dla wielu przeniesienie aktywności edukacyjnej z tradycyjnej klasy szkolnej ...

Supporting the Wellbeing of the School Community: Returning to School after Covid-19 School Closure. Wellbeing Toolkit for Primary Schools

Supporting the Wellbeing of the School Community: Returning to School after Covid-19 School Closure. Wellbeing Toolkit for Primary Schools

Pandemia zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Dynamiczne rozprzestrzenianie się wirusa sprawiło, że konieczne było wprowadzenie ograniczeń epidemicznych, które miały zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Zasady jakie narzucili decydenci budziły wiele kontrowersji, jednak duża część społeczeństwa dopasowała się do nich i  pozostała w domach realizując codzienne zadania i działania za pośrednict...

Ireland's National Skills Strategy 2025

Ireland's National Skills Strategy 2025

Technologia jest jednym z kluczowych czynników napędzających zmiany społeczno-gospodarcze. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych zyskuje na znaczeniu i umożliwia efektywne wykorzystanie umiejętności w celu wspierania wzrostu gospodarczego i społecznego, rozwijania przedsiębiorczości oraz poprawy jakości życia człowieka w społeczeństwie. W publikacji dokonano analizy trendów i czynników ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja