Biblioteka Cyfrowa

e-Leadership. Umiejętności cyfrowe dla MŚPopis dobrej praktyki, broszura

e-Leadership. Umiejętności cyfrowe dla MŚP

Werner B. Korte, Tobias Hüsing, Eriona Dashja

Wspólnoty Europejskie

W czasach dynamicznych zmian związanych z wchodzeniem na rynek coraz to nowszych technologii cyfrowych człowiek zmuszony jest do systematycznego, ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w zmieniającej się rzeczywistości. Umiejętności cyfrowe stały się umiejętnościami kluczowymi, bez których trudno sprawnie funkcjonować na co dzień, a dążenie do cyfryzacji s...

RAPORT Analiza doświadczeń innych krajów w rozwiązywaniu problemu deficytu umiejętności informacyjno-telekomunikacyjnych u pracowników ...

RAPORT Analiza doświadczeń innych krajów w rozwiązywaniu problemu deficytu umiejętności informacyjno-telekomunikacyjnych u pracowników ...

Branża IT jest jednym z prężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Nowoczesne technologie zmieniły zarówno sposób funkcjonowania człowieka jak i sposób prowadzenia przez niego wszelkiego rodzaju działalności. Ekspansja technologii rodzi konieczność systematycznego kształcenia i doskonalenia kompetencji związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennym życiu. Raport „Analiza do...

GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSPraport z badań

GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP

Katarzyna Śledziewska , Renata Włoch, Renata Gabryelczyk

Digital Economy Lab UW

Nowoczesne technologie kształtują współczesną rzeczywistość. Rozwiązania cyfrowe wspierają działania przedsiębiorstw, ułatwiają pracę w wielu branżach przemysłu na niemal każdym szczeblu zatrudnienia, niezależnie od wielkości instytucji. Stanowią istotny czynnik warunkujący wzrost gospodarczy w zcyfryzowanym świecie. W publikacji zdefiniowano kompetencje kluczowe, których nabywanie i doskonalenie ...

Edukacja w zakresie IT jako środek służący zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚPraport ekspercki

Edukacja w zakresie IT jako środek służący zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Firmy z sektora MŚP działają głównie na rynkach lokalnych, jak oceniają specjaliści mają potencjał rozwojowy i odgrywają dużą rolę w rozwoju Polski. W prezentowanej publikacji podjęto temat edukacji IT jako narzędzia służącego zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP. Autorzy opracowania zwrócili uwagę na aktualny stan i poziom wykorzystania narzędzi IT w polskich przedsiębiorstw...

Katalog Kompetencji Cyfrowych Małych Firm

Katalog Kompetencji Cyfrowych Małych Firm

Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw odgrywa znaczącą rolę w budowaniu gospodarki kraju, która zmienia się, rozszerza i rozbudowuje o nowe elementy poprawiające jakość życia społeczeństwa. Coraz częściej działanie małych firm odbywa się w internecie. Autor prezentowanego raportu wskazał sześć kluczowych obszarów, takich jak sprzedaż, komunikacja i promocja, produkt lub usługa, klienci, rynek i...

Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Ekspansja cyfrowych technologii wprowadza wiele zmian w gospodarce każdego kraju. Niewątpliwie wdrażanie nowoczesnych narzędzi przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców, a proponowane nowoczesne rozwiązania cyfrowe zwiększają efektywność pracy, podnoszą jakość i umożliwiają szerszy rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i ich pracowników. Wprowadzanie narzędzi cyfrowych do wielu ob...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja