Biblioteka Cyfrowa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania...

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pandemia, z którą boryka się świat w związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 wprowadziła duże zamieszanie w sposobie funkcjonowania gospodarek i życiu obywateli. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie „w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i z...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania ...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania ...

Ministerstwo Edukacji Narodowej

W sytuacjach szczególnych, a taką jest dziś sytuacja systemu oświaty w kontekście problemów z dostosowaniem metod i form kształcenia do ograniczeń epidemicznych jakie narzuca rząd w ramach walki z rozprzestrzeniającym się wiruem Covid -19, konieczne jest podejmowanie działań umożliwiających sprawne i efektywne funkcjonowanie w odmiennej rzeczywistości. Ministerstwo Edukacji przygotowało rozporządz...

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Praca zdalna stała się dziś, w czasach pandemii remedium na problem z jakim mierzy się świat w związku z ograniczeniami wprowadzanymi w ramach walki z epidemią koronawirusa. Umożliwiła realizację obowiązków zawodowych i procesu kształcenia w sposób dopasowany do potrzeb wynikających z wdrażanych restrykcji. Możliwości jakie otwiera przed użytkownikami internet i nieograniczony dostęp do zasobów cy...

Raport Ministra Edukacji Edukacji Narodowej.  Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19

Raport Ministra Edukacji Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Współczesna edukacja zmaga się z wieloma wyzwaniami jakie niesie rzeczywistość. Publikowany raport zawiera zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w okresie od marca do czerwca 2020 roku, wynikających z potrzeby dopasowania procesu kształcenia do warunków związanych z problemem rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. W publikacji został przed...

Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół

Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Edukacja podlega ciągłej ewaluacji. Zmieniają się narzędzia, metody i formy pracy. Wszyscy zaangażowani w działalność edukacyjną muszą dopasowywać się do zmian. Publikowany poradnik, opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ma stanowić wsparcie dla nauczycieli i dyrektorów w organizacji i realizacji procesu kształcenia na odległość. Autorzy podzielili materiał na kilka części, w których za...

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatyka

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatyka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkoła jest miejscem gdzie dziecko spędza dużą część swojego życia. Można śmiało powiedzieć, że jako instytucja spełnia funkcję zarówno edukacyjną jak i wychowawczo-opiekuńczą. Dziś w dobie rewolucji cyfrowej zmaga się dodatkowo z problemem dopasowania programu kształcenia, który na etapie szkoły podstawowej stanowi podwalinę przyszłego wykształcenia do potrzeb i oczekiwań zmieniającej się rzeczyw...

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa. Informatyka

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa. Informatyka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szkoła ma szczególnie ważne społecznie zadanie. Musi wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu aktywne, sprawne i godne funkcjonowania w społeczeństwie. Dziś w dobie przemian i dynamicznej ekspansji technologii musi również wykształcić w nim umiejętność przystosowywania się do zachodzących zmian. Wszystkie etapy edukacyjne powinny tworzyć spójny program, wspierający proces kszta...

Edukacja informatyczna 2002. Wyposażenie szkół w komputery. Dostęp do Internetu. Przygotowanie nauczycieli.

Edukacja informatyczna 2002. Wyposażenie szkół w komputery. Dostęp do Internetu. Przygotowanie nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Wydział Informatyzacji

Szkoła ma za zadanie przygotować młodych do aktywnego uczestnictwa w przyszłym życiu społecznym, w społeczeństwie informacyjnym. Zadania realizuje w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego, która zawiera treści nauczania oraz umiejętności jakie opanować musi uczeń na poszczególnych etapach edukacji. W dobie zmian i ekspansji technologii w codzienne życie człowieka edukacja informatyczna...

Digital Literacy in the Area of e-Safety among Teachers (Second Stage of the Primary School) in Poland

Digital Literacy in the Area of e-Safety among Teachers (Second Stage of the Primary School) in Poland

W czasach kiedy technologie stały się elementem codziennej rzeczywistości potrzeba edukacji w zakresie kompetencji cyfrowych stała się jedną z podstawowych potrzeb edukacyjnych. Nie chodzi tylko o przygotowanie użytkownika do sprawnej obsługi technicznej dostępnych narzędzi cyfrowych ale również o przygotowanie go do świadomego, krytycznego odbioru dostępnych treści, kształtowanie kompetencji zwią...

Działania MEN na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Działania MEN na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kompetencje cyfrowe są dziś jednym z kluczowych we współczesnym świecie. Są niezbędne w nauce, pracy, uprzyjemniają czas wolny. Człowiek posiadający umiejętności cyfrowe staje się aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Kompetencje cyfrowe to jeden z elementów ośmiu kluczowych kompetencji, które odnoszą się do celowego, świadomego i krytycznego korzystania z szerokich możliwości jakie oferują now...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja