Biblioteka Cyfrowa

Futures literacy in the loop

Futures literacy in the loop

Przyszłość człowieka coraz częściej jest rozpatrywana w kontekście jego zdolności adaptacji do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Cyfryzacja wyznacza trendy społeczno-gospodarcze i nadaje tempo zmianom do jakich musi się dostosować współczesny członek społeczeństwa. W artykule dokonano analizy zjawiska alfabetyzacji, omówiono kwestie związane ze zmianami na jakie musi być gotowy człowiek w d...

POLICY NOTE 1/2022: Osiągnięcia uczniów szkół średnich po zmianach w oświacie i nauczaniu w pandemii

POLICY NOTE 1/2022: Osiągnięcia uczniów szkół średnich po zmianach w oświacie i nauczaniu w pandemii

Pandemia zmieniła sposób funkcjonowania gospodarek. Z dnia na dzień system oświaty musiał zmienić metody i narzędzia pracy, żeby dopasować proces przekazywania wiedzy i umiejętności do możliwości i ograniczeń jakie pojawiły się wraz z rozprzestrzeniającym się wirusem zagrażającym zdrowiu i życiu. Badanie TICKS (Test for International Comparisons of Knowledge and Skill), zawiera informacje dotycząc...

Edukacja pod lupą. Gdzie jest polska szkoła?

Edukacja pod lupą. Gdzie jest polska szkoła?

Współczesna szkoła mierzy się z wieloma wyzwaniami jakie stawia przed nią zmieniający się świat. Zmieniają się zarówno potrzeby, jak i oczekiwania związane z planem kształcenia. W niniejszym materiale zawarto wyniki badań przygotowane w oparciu o dane PISA, które obrazują trendy jakie występują we współczesnym systemie szkolnictwa. Ocenie poddano stan polskiego systemu oświaty w kontekście osiągni...

Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku

Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku

Transformacja jaka dokonuje się za przyczyną ekspansji technologii w kolejne obszary życia człowieka dotyka dziś również sytemu edukacji, który do niedawna funkcjonował w tradycyjnej, niezmiennej od lat formie. Szkoła zmienia się dopasowując formy, metody i narzędzia dydaktyczne do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Taka sytuacja rodzi potrzebę wyznaczania nowych kierunków i opracowywania st...

Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry.

Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry.

Miniaturyzacja i cyfryzacja sprawiły, że narzędzia cyfrowe, które otwierają nieograniczone możliwości kontaktów międzyludzkich są dziś urządzeniami codziennego użytku, które zmieszczą się w dłoni dziecka. Większość rodziców wyposaża dzieci w smartfony już na wczesnym etapie dzieciństwa, tłumacząc się najczęściej względami bezpieczeństwa. Autorzy projektu opracowanego przez  Instytutu  Badań  Eduka...

PISA 2018   Czytanie, rozumienie, rozumowanieraport z badań, książka

PISA 2018 Czytanie, rozumienie, rozumowanie

Krzysztof Biedrzycki, Jan Burski , Krzysztof Bulkowski, Wioleta Dobosz-Leszczyńska, Jacek Haman, Zbigniew Marciniak, Elżbieta Barbara Ostrowska, Michał Sitek, Krzysztof Spalik

Instytut Badań Edukacyjnych

Edukacja jest niezwykle ważnym elementem życia człowieka. Zaczyna się już na wczesnym etapie dzieciństwa i trwa coraz częściej do później starości. Przez całe życie człowiek nabywa wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ideą twórców Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) było stworzenie narzędzia, które umożliwi monitorowanie poziom...

PISA 2018 and the EU: Striving for social fairness through educationraport z badań, dokument Komisji Europejskiej

PISA 2018 and the EU: Striving for social fairness through education

Komisja Europejska

Publications Office of the European Union

Edukacja jest niezwykle ważnym elementem życia, każdego człowieka. Zaczyna się już na wczesnym etapie życia i trwa niejednokrotnie do późnej starości. Ważne jest monitorowanie efektów kształcenia i korygowanie procesu zgodnie z potrzebami rynku. OECD „Program międzynarodowej oceny uczniów” (PISA) sprawdza umiejętności czytania, matematyki, przedmiotów ścisłych i przyrodniczych 15-letnich uczniów z...

Students, Computers and Learning. Making the Connection

Students, Computers and Learning. Making the Connection

PISA, OECD Publishing,

Technologie cyfrowe są dla współczesnego człowieka elementem rzeczywistości. Obcujemy z narzędziami cyfrowymi na co dzień, a inicjacja człowieka z technologią zaczyna się na coraz wcześniejszym etapie życia. W publikowanym raporcie dokonano analizy różnic w dostępie do narzędzi ICT i możliwości wykorzystania ich w codziennym życiu. Zdefiniowano pojęcie „przepaści cyfrowej” oraz omówiono problematy...

Zadawać czy nie? Prace domowe w świetle badań

Zadawać czy nie? Prace domowe w świetle badań

Współczesna szkoła stoi dziś przed wieloma wyzwaniami. Zmieniła się jej forma i metody pracy. Zmieniły się również oczekiwania zarówno rodziców jak i samych uczniów względem szkoły i nauczycieli. Dziś w niepamięć odchodzi czas, w którym nauczyciel był niekwestionowanym autorytetem a program nauczania bezwzględnie akceptowanym planem pracy szkolnej. Coraz częściej podejmowane są tematy dotyczące ks...

Analiza SWOT poziomu kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne

Analiza SWOT poziomu kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne

W dzisiejszych czasach nowoczesne technologie stały się codziennym elementem życia. Większość ludzi nie wyobraża sobie bez nich życia. Odgrywają ważną rolę, w codziennym życiu zwłaszcza młodych ludzi, stanowiąc nie tylko zaplecze dla rozrywki ale również wsparcie w pracy i nauce. Choć młodzi wchodzą w życie z technologią u boku, to jednak wciąż istnieje ogromna potrzeba kształtowania kompetencji c...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja