Biblioteka Cyfrowa

Rethinking education in the digital agepublikacja Parlamentu Europejskiego

Rethinking education in the digital age

Transformacja cyfrowa dokonała wielu zmian społeczno-gospodarczych. Dotknęły one również dziedzin, w których do niedawna działalność opierała się na tradycyjnych narzędziach i komunikacji. Jedną z nich jest edukacja. Ekspansja technologii w system oświaty wymusiła transformację metod i form uczenia. Konieczność kształcenia i doskonalenia kompetencji przyszłości stała się potrzebą nadrzędną.  W pub...

Rethinking education in the digital agepublikacja Parlamentu Europejskiego

Rethinking education in the digital age

Transformacja cyfrowa wprowadza zmiany zarówno w społeczeństwach jak i gospodarkach Państw. Zmieniają się zarówno oczekiwania jak i potrzeby, a dynamika tych zmian narzuca konieczność kształcenia kompetencji umożliwiających szybkie dopasowanie się do wymagań umożliwiających aktywne życie w społeczeństwie i funkcjonowanie na rynku pracy. Jednym z pierwszych etapów życia, w którym cyfryzacja wyznacz...

Konkluzje Rady w sprawie roli wczesnej edukacji i kształcenia podstawowego w stymulowaniu kreatywności, innowacyjności i kompetencji cyfrowych

Konkluzje Rady w sprawie roli wczesnej edukacji i kształcenia podstawowego w stymulowaniu kreatywności, innowacyjności i kompetencji cyfrowych

Edukacja stanowi bardzo ważny element kształtowania człowieka, formuje charakter, uczy zachowań, przygotowuje do życia w społeczeństwie, pomaga w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w codziennym życiu, wspiera całościowy rozwój człowieka. Pieczę nad kształtem edukacji sprawują instytucje, które czuwają one nad tym, aby programy, metody i formy kształcenia do potrzeb zmieniającej się rzecz...

Research for CULT Committee - Digital Skills in the 21st century

Research for CULT Committee - Digital Skills in the 21st century

Kompetencje cyfrowe są we współczesnym świecie jednymi z kluczowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości. Prezentowane badanie ma na celu dostarczenie Członkom Parlamentu informacji pozwalających na analizę i ocenę stanu umiejętności cyfrowych oraz stworzenie zaleceń dotyczących planu ich rozwoju w XXI w. Ma umożliwić tworzenie adekwatnej do potrzeb polityki, odpowiadają...

Digital skills in the EU labour marketpublikacja Parlamentu Europejskiego

Digital skills in the EU labour market

Technologia cyfrowa jest coraz ściślej wpleciona w każdą dziedzinę życia publicznego, prywatnego i zawodowego. W związku z tym umiejętności cyfrowe mają coraz większe znaczenie dla wszystkich. W jaki sposób społeczeństwo i jego obywatele, w szczególności grupy szczególnie wrażliwe, takie jak niepełnosprawni lub długotrwale bezrobotni, mogą dostać się do pociągu cyfrowego i być na bieżąco z nowymi ...

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027dokument

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii

Komisja Europejska

Rewolucja cyfrowa wprowadza zmiany, które zachodzą zarówno w gospodarce jak i codziennym życiu obywateli. Konieczność dostosowywania się do zmian determinuje potrzebę określenia założeń i wdrożenia programów wspomagających trwający proces transformacji. Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027, którego t...

Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowejkomunikat Komisji Europejskiej

Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

W dobie powszechnego dostępu do technologii cyfrowych, kształcenie i doskonalenie kompetencji związanych z użytkowaniem nowoczesnych narzędzi stało się priorytetem współczesnej edukacji. Umiejętności cyfrowe ułatwiają funkcjonowanie w codziennym życiu, wspomagają naukę, pracę,  uprzyjemniają czas wolny. Narzędzia technologii cyfrowej stały się narzędziami codziennego użytku. Pomimo, iż technologie...

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życiekomunikat Komisji Europejskiej

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Parlament Europejski i Rada Europejska

Asymilacja nowoczesnych technologii w codzienne życie człowieka sprawia, że warunkiem umożliwiającym aktywne uczestnictwo w środowisku w jakim funkcjonujemy staje się potrzeba edukacji przez całe życie. Mając na uwadze konieczność podejmowania działań w tym zakresie Rada Parlamentu Europejskiego przygotowała zarządzenie mające na celu wspieranie rozwoju w zakresie podnoszenia umiejętności pozwalaj...

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów e-Umiejętności na XXI wiek: wkomunikat Komisji Europejskiej

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów e-Umiejętności na XXI wiek: w

Komisja Wspólnot Europejskich

Komisja Wspólnot Europejskich

Strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wskazała między innymi na dwa istotne elementy, kluczowe dla osiągnięcia założonych celów: innowacje oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W 2003 roku powołane zostało do życia Europejskie Forum e-Umiejętności, które miało stać się platformą dla wymiany najlepszych praktyk i rozwiązań wypracowanych przez...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja