Biblioteka Cyfrowa

Uwagi i rekomendacje Rady do Spraw Cyfryzacji dotyczące przeciw-działania zjawisku tzw. „fake news”

Uwagi i rekomendacje Rady do Spraw Cyfryzacji dotyczące przeciw-działania zjawisku tzw. „fake news”

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji

Nowoczesne technologie są dziś elementem codzienności. Otwierają wiele możliwości, w tym szeroki dostęp do wiedzy i informacji. Ocena wiarygodności dostępnych treści jest jedną z kluczowych współcześnie kompetencji, która umożliwia weryfikację dostępnych treści i ocenę wartości jaką prezentują. Jak wynika z prowadzonych badań nie wszyscy użytkownicy posiadają umiejętność filtrowania informacji i w...

Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych i medialnych

Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych i medialnych

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół ds. Kompetencji Cyfrowych

Nowoczesne technologie stopniowo, ale niezwykle sukcesywnie i skutecznie wkraczają w coraz większy obszar prywatno-społeczny człowieka, do niedawna zarezerwowany dla tradycyjnych form pozyskiwania i przekazu informacji, pracy i rozrywki. Niewątpliwie stanowią o możliwościach i umożliwiają otwarcie się na potrzeby współczesnej cywilizacji, jednak często wykorzystywane nieświadomie przez użytkownikó...

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół: Edukacja Cyfrowa

Rada do Spraw Cyfryzacji, to organ opiniodawczo-doradczy, działający przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114). Inicjuje ona działania na rzecz informatyzacji, rozwoju rynku technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz rozwoj...

Proposition of the Informatics. Body of Knowledge

Proposition of the Informatics. Body of Knowledge

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół: Edukacja Cyfrowa

Rada do Spraw Cyfryzacji to ciało doradcze, powołane w celu wspierania Ministerstwa Cyfryzacji wiedzą i doświadczeniem. Zadaniem Rady jest opiniowanie dokumentów strategicznych związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Prezentacja autorstwa prof. Jerzego Nawrockiego zatytułowana „Proposition of the Informatics – Body of Knowledge” („Założenia informatyki – zasób ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja