Biblioteka Cyfrowa

Analiza strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej

Analiza strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej

Współczesna edukacja kładzie duży nacisk na kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych, kluczowych dla aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. W publikowanym raporcie dokonano przeglądu strategii i działań mających na celu rozwój kompetencji cyfrowych w państwach, które osiągnęły znaczący postęp w tej dziedzinie. Elementem ekspertyzy jest rekomendacja działań, które należy pod...

Evaluation of Digital Competence by Information Techology Teachers in Turkey in the Context of 21st Century Skills and the Quality Framework ...

Evaluation of Digital Competence by Information Techology Teachers in Turkey in the Context of 21st Century Skills and the Quality Framework ...

Współczesny system oświaty musi mierzyć się z wyzwaniem jakie stawia przed nim ekspansja technologii cyfrowych. Zadanie to jest niezwykle trudne, ponieważ wielu nauczycieli musi na bieżąco kształcić i doskonalić własne kompetencje cyfrowe aby sprostać oczekiwaniom i wymaganiom uczniów, którzy od urodzenia funkcjonują w cyfrowej rzeczywistości i zdobycze technologii przyjmują naturalnie. Umiejętnoś...

DIGITALEUROPE's Position on EU funding for digital skills in the next EU budget 2021-2027

DIGITALEUROPE's Position on EU funding for digital skills in the next EU budget 2021-2027

Postęp technologiczny ma duży wpływ na Europę i jej obywateli. Jest siłą napędową gospodarki i determinantem kształtującym sposób funkcjonowania i jakość życia człowieka. Transformacja cyfrowa otwiera wiele nowych możliwości, jednak niesie również wyzwania, z którymi mierzyć się muszą zarówno rządzący jak i zwykli obywatele. Priorytetem we współczesnej zmieniającej się rzeczywistości stało się ksz...

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Kompetencje to predyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, które umożliwiają realizację powierzonych zadań w określonym standardzie. Dziś umiejętność wykorzystania technologii jest jedną z kluczowych kompetencji umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym. W dobie dynamicznych zmian i ekspansji technologii, której nie można nie zauważyć konieczność kształcenia, ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja