Biblioteka Cyfrowa

e-skills, soft skills & social skills - students' competences on a digital age

e-skills, soft skills & social skills - students' competences on a digital age

Rozwój technologii zmienia świat i codzienne życie człowieka. Wraz z dynamiczną ekspansją nowoczesnych narzędzi zmieniają się wymagania dotyczące umiejętności koniecznych do podejmowania aktywności związanych z wykorzystaniem dostępnych na rynku narzędzi. W publikacji omówiono zmiany jakie niesie cyfryzacja i wskazano kompetencje kluczowe, które determinują jakość życia. Autorzy podkreślają koniec...

Polska 2030. Państwo 2.0. Cyfrowy impet

Polska 2030. Państwo 2.0. Cyfrowy impet

Współczesne społeczeństwo jest w dużej mierze społeczeństwem cyfrowym. Technologie towarzyszą wielu podejmowanym na co dzień zadaniom. Minister Administracji i Cyfryzacji przygotował dane zamieszczone w prezentacji, które wskazują w jakim stopniu i do jakich celów Polacy wykorzystują nowoczesne technologie. Wskazał również poziom wykorzystania usług online w administracji publicznej, podkreślając ...

TIK na lekcjach języka polskiego i historii w klasach IV – VI

TIK na lekcjach języka polskiego i historii w klasach IV – VI

Mając na uwadze konieczność wprowadzania innowacyjnych technik komunikacyjno-informacyjnych do nauczania, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie zaproponował szkolenie przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego i historii, którzy chcą stosować Technologię Informacyjną na lekcjach w klasach IV-VI oraz w pracy własnej. Na ono na celu przekazanie głównych zasad wykorzy...

Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniureferat

Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniu

Janusz Zrobek, Magdalena Ratalewska

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Stosowanie nowoczesnych technologii otwiera przed użytkownikami nowe możliwości. Autorzy publikacji wskazali możliwości jakie daje zastosowanie w procesie edukacji, zarówno zdalnej, jak i tradycyjnej, narzędzia technologii Web 2.0. W artykule znalazła się terminologia związaną z zagadnieniem, przestawione zostały rozwiązania technologiczne Web 2.0 pozwalające realizację rożnych potrzeb związanych ...

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji – wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji – wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Technologie informacyjno-komunikacyjne są dziś nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Ułatwiają wykonywanie codziennych czynności, a stosowane w innych dziedzinach, takich jak np. edukacja wspomagają proces kształcenia. Tenże poradnik ma posłużyć jako kompendium wiedzy dla nauczycieli na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie uczenia i nauczania. Stosowa...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja