Biblioteka Cyfrowa

Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Trajektorie użytkowania. Raport z badań ogólnopolskich

Nastolatki wobec pornografii cyfrowej. Trajektorie użytkowania. Raport z badań ogólnopolskich

Nowe media to potęga, która kreuje współcześnie rzeczywistość i ma duży wpływ na sposób życia ludzi i zachowania społeczne. Dostęp do różnorodnych treści ma współcześnie każdy, kto ma podłączone do internetu dowolne narzędzie technologii cyfrowych. Wraz z rozwojem cyfrowym rozszerza się grupa użytkowników, a dostęp do treści dostępnych online ma coraz młodsza część społeczeństwa. Publikowany rapor...

Agresywność, agresja, przemoc, bullying i cyberbullying jako problemy opiekuńczo-wychowawcze XXI wiekuartykuł naukowy

Agresywność, agresja, przemoc, bullying i cyberbullying jako problemy opiekuńczo-wychowawcze XXI wieku

Zbigniew Małysz

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Współczesny świat charakteryzuje się dynamiką zmian, która poprzez rozwój cyfrowy napędza gospodarkę i zmienia życie człowieka. Cyfryzacja niesie wiele możliwości ale stwarza również zagrożenia, które często niezidentyfikowane w odpowiednim czasie przysparzają wielu problemów. Jednymi z najbardziej poważnych z zagrożeń, na które narażeni są jest współcześnie ludzie są zjawiska związane z różnego r...

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieżyksiążka

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży

Jacek Pyżalski

Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Internet jest dziś narzędziem codziennego użytku. Wiele mówi się o korzyściach, które wiążą się z nieograniczonym dostępem do sieci, nie należy jednak zapominać o zagrożeniach jakie niesie bezrefleksyjne korzystanie z nowoczesnych technologii. Prezentowana książka stanowi pogłębioną naukową monografię poruszającą problem agresji z jaką ma do czynienia człowiek. Zdefiniowano w niej współczesne form...

Electronic Aggression among Adolescents: An Old House with a New Facade (or Even a Number of Houses)

Electronic Aggression among Adolescents: An Old House with a New Facade (or Even a Number of Houses)

Nowoczesne technologie komunikacyjne wykorzystywane są dziś powszechnie do wielu celów i w wielu obszarach działalności człowieka. Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego w zasięgu ręki czy komputera podłączonego do sieci. Fakt, że technologie współtworzą środowisko życia człowieka jest niezaprzeczalny. Internet jest dziś narzędziem codziennego użytku i korzystają z niego...

Jak radzić sobie z agresją elektroniczną młodych ludzi?artykuł naukowy

Jak radzić sobie z agresją elektroniczną młodych ludzi?

Jacek Pyżalski, Piotr Plichta, Kamila Knol

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Postęp technologiczny sprawił, że rzeczywistość w jakiej współcześnie funkcjonuje człowiek jest inna niż ta, w której dorastało pokolenie rodziców. Prezentowany artykuł porusza problem z jakim borykało się społeczeństwo od zawsze, problem agresji wśród dzieci i młodzieży. Autor omawia zagadnienie nowych mediów, które stały się istotnym elementem życia społecznego, w kontekście zjawiska coraz bardz...

Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badańfragment książki, rozdział w monografii

Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań

Jacek Pyżalski

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Zjawisko agresji nie jest zjawiskiem nowym, niewłaściwe zachowania zawsze zwracały uwagę i budziły kontrowersyjne emocje zwłaszcza jeżeli dotyczyły najmłodszej części naszego społeczeństwa. Każdy na co dzień spotyka się z przejawami nagannego zachowania i chyba każdy doświadczył takiego na własnej skórze. Konflikty, bójki, przezwiska były często sposobem na poradzenie sobie z sytuacją trudną, zaró...

Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiskaartykuł naukowy

Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska

Jacek Pyżalski

Fundacja Dzieci Niczyje

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii jest coraz większy i obejmuje zasięgiem coraz młodszą część społeczeństwa. Współczesny świat to świat w dużej mierze cyfrowy, który otwiera nowe możliwości. Coraz młodsza część społeczeństwa porusza się swobodnie po wirtualnym świecie nie mając świadomości, że wśród wielu możliwości jakie cyfrowa rzeczywistość przed nimi otwiera kryją się zagrożenia. Je...

Mobbing elektroniczny: analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych

Mobbing elektroniczny: analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych

Rozwój techniki otwiera przed współczesnym człowiekiem nowe możliwości i pozwala zdobywać nowe doświadczenia. Komputer podłączony do internetu stanowi niecenione źródło łatwego i szybkiego dostępu do informacji, telefony komórkowe umożliwiają kontakt niezależny od miejsca, czasu i odległości, przenośne urządzenia mobilne dostarczają szeroko rozumianej rozrywki. Argumentów gloryfikujących zdobycze ...

Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB

Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB

Współczesne dziecko żyje w otoczeniu cyfrowych technologii. Nowoczesne narzędzia są zazwyczaj w zasięgu rąk młodych użytkowników, dostarczają rozrywki, ułatwiają zdobywanie informacji i wiedzy, wspomagają komunikację. Korzyści wynikające z łatwego dostępu do technologii są duże, jednak świadomość zagrożeń jakie wiążą się z nieświadomym uczestnictwem młodych w cyfrowej rzeczywistości powinna pobudz...

Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną. Między korzyściami i zagrożeniami

Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną. Między korzyściami i zagrożeniami

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii zmienia sposób funkcjonowania. Zmiany dotyczą wielu obszarów i wszystkich grup społecznych. Większość ludzi stara się dopasować do zmieniającej się rzeczywistości, jednak w społeczeństwie funkcjonują również osoby, które z różnych powodów nie potrafią, bądź nie mogą sprostać wyzwaniom jakie niesie ekspansja cyfrowych technologii. W publikacji poruszono pr...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja