Biblioteka Cyfrowa

Futures literacy in the loop

Futures literacy in the loop

Przyszłość człowieka coraz częściej jest rozpatrywana w kontekście jego zdolności adaptacji do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Cyfryzacja wyznacza trendy społeczno-gospodarcze i nadaje tempo zmianom do jakich musi się dostosować współczesny członek społeczeństwa. W artykule dokonano analizy zjawiska alfabetyzacji, omówiono kwestie związane ze zmianami na jakie musi być gotowy człowiek w d...

Promoting adult learning in the workplace. Final report of the ET 2020 Working Group 2016-2018 on adult learning

Promoting adult learning in the workplace. Final report of the ET 2020 Working Group 2016-2018 on adult learning

Współcześnie edukacja nie dotyczy tylko młodszej części społeczeństwa. Wraz z transformacją cyfrową i potrzebą dopasowywania się do zmian jakie niesie cyfryzacja koniecznością stało się rozszerzenie procesu nabywania i doskonalenia wiedzy i umiejętności poprzez edukację również w dorosłym życiu. Publikowany raport zawiera istotne informacje dotyczące edukacji całożyciowej. Dokonano w nim analizy p...

Digital Literacy: High-Level Expert Group Recommendations

Digital Literacy: High-Level Expert Group Recommendations

Kompetencje cyfrowe i umiejętność obsługi nowoczesnych narzędzi technologii to współcześnie jedne z ważniejszych czynników determinujących sposób funkcjonowania i jakość życia człowieka. Brak tych umiejętności utrudnia znacząco aktywność człowieka i prowadzi do jego marginalizacji. Alfabetyzacja w zakresie TIK jest wyzwaniem, które podjąć powinien każdy niezależnie od wieku, wykształcenia czy stat...

Digital skills in the context of media literacy

Digital skills in the context of media literacy

Nowoczesne technologie wywierają duży wpływ na ludzi. Internet przenika w niemal wszystkie obszary w jakich funkcjonuje człowiek. Duża część społeczeństwa nie potrafi wyobrazić sobie dziś życia bez telefonu czy komputera podpiętego do internetu. Technologie obejmują swym zasięgiem coraz szersze grono użytkowników, obniża się również wiek, w którym młode pokolenie zaczyna mieć kontakt z narzędziami...

How Do Learners Perceive and Evaluate Their Digital Skills?

How Do Learners Perceive and Evaluate Their Digital Skills?

Kompetencje cyfrowe są współcześnie umiejętnościami kluczowymi, które umożliwiają aktywne podejmowania codziennych zadań związanych z edukacją i pracą. Wydawać się może, że młodsza część społeczeństwa, która od wczesnego dzieciństwa żyje w cyfrowym środowisku zdecydowanie lepiej posługuje się technologiami niż pokolenie ich rodziców urodzonych i wychowanych przed epoka cyfrową. W publikacji dokona...

Delivering e-Inclusion The role of digital literacy

Delivering e-Inclusion The role of digital literacy

Wykluczenie nie kojarzy się z niczym pozytywnym. We współczesnym społeczeństwie coraz częściej spotykamy się z problemem wykluczenia społecznego, którego źródłem jest brak podstawowych umiejętności w zakresie TIK. Wraz z rozwojem technologii i ich integracją w codzienne życie człowieka wzrasta rola kompetencji cyfrowych, umiejętności, które stanowią o jakości życia człowieka i określają sposób fun...

ePractice Digital Literacy Workshop on Digital Competences for Social Inclusion Actors and Intermediaries Brussels, 12 October 2010: Workshop Report

ePractice Digital Literacy Workshop on Digital Competences for Social Inclusion Actors and Intermediaries Brussels, 12 October 2010: Workshop Report

Niniejszy raport opisuje prezentacje, dyskusje i konkluzje dotyczące warsztatów "Digital Competences for Social Inclusion Actors and Intermediaries" zorganizowanych w ramach działań pod nazwą ePractice Digital Literacy (Bruksela, 12 października 2010 r.). Celem tych warsztatów było zidentyfikowanie dobrych praktyk i kryteriów sukcesu dotyczących szkoleń, zasobów i narzędzi służących rozwojowi tech...

Digital Skills in the Z Generation: Key Questions for a Curricular Introduction in Primary School

Digital Skills in the Z Generation: Key Questions for a Curricular Introduction in Primary School

Konwergencja mediów i masowe korzystanie z urządzeń podłączonych do Internetu to wyróżniające cechy współczesnego społeczeństwa. Powodują one zmiany w sposobie, w jaki nowe pokolenia uczą się i uzyskują dostęp do wiedzy. Nowe umiejętności cyfrowe są niezbędne, aby pokolenie Z mogło stawić czoła wyzwaniom społeczeństwa cyfrowego. Badanie ilościowe z próbą 678 uczniów szkół podstawowych, opisane w n...

eLearning Papers  Nr 12 ▪ luty 2009

eLearning Papers Nr 12 ▪ luty 2009

W prezentowanym numerze czasopisma eLearning Papers zawarte zostały artykuły podejmujące tematykę alfabetyzacji cyfrowej w czasach dynamicznych zmian i ekspansji nowoczesnych technologii w codzienne życie człowieka. W pierwszej publikacji przedstawiono trzypoziomowy model cyfrowej alfabetyzacji, określono jej rolę i związek z edukacją osób starszych, przed którymi stoi wiele wyzwań i barier związa...

Edukacja informatyczna w nowej podstawie programowej

Edukacja informatyczna w nowej podstawie programowej

Szkoła jest miejscem, które obok i we współpracy z rodziną przygotowuje dzieci do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dziś zadanie to jest o tyle trudniejsze, że zdecydowanie zmieniły się priorytety w potrzebach kształcenia a współczesna oświata na bieżąco w związku z dynamiką zmian musi dostosowywać program nauczania do oczekiwania i wymagań społeczeństwa informacyjnego. Do niedawna komput...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja