Biblioteka Cyfrowa

Projekt – relacje. Poradnik o procesie grupowym dla pracujących z młodzieżą

Projekt – relacje. Poradnik o procesie grupowym dla pracujących z młodzieżą

Każdy człowiek ma jakąś funkcję w społeczeństwie i współpracuje w ramach swoich funkcji z innymi uczestnikami życia społecznego. Tworzą grupy, które integrują się tworząc proces wzajemnych relacji ukierunkowany na realizację wspólnych działań. W publikowanym poradniku omówiono zjawisko procesu grupowego w środowisku uczniowskim, zawarto wskazówki jak ćwiczyć komunikację w relacjach w zespole, omów...

Ćwiczenia dla wzmocnienia. Jak zrobić projekt zespołowy i dalej lubić ludzi? Poradnik dla młodzieży

Ćwiczenia dla wzmocnienia. Jak zrobić projekt zespołowy i dalej lubić ludzi? Poradnik dla młodzieży

Praca w zespole jest elementem życia społecznego, z którym mierzy się każdy wchodzący w życie społeczne człowiek. Interakcje w grupie budują relacje, tworzą komunikację, jednoczą w dążeniu do wspólnego celu. Autorzy publikacji przygotowali materiał, w którym opisali jak zrobić projekt zespołowy, czym jest metoda projektu i jak należy pracować aby praca w zespole przynosiła jak najskuteczniejsze ef...

Lighthouse Keepers of Digital Poland of Equal Opportunities – information about nation-wide educational program

Lighthouse Keepers of Digital Poland of Equal Opportunities – information about nation-wide educational program

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości, w której funkcjonuje człowiek. Edukacja w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w zmieniającym się cyfrowo środowisku jest elementem procesu kształcenia warunkującym godne i pełne życie. W szczególnie trudnej sytuacji są dziś osoby starsze, które urodziły się i wychowały przed epoką cyfrową. To do nich...

E-podręczniki – wyzwanie nowoczesnej edukacji. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

E-podręczniki – wyzwanie nowoczesnej edukacji. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju

Współczesna szkoła otwiera się na nowości jakie ekspansja technologii wnosi na rynek edukacyjny. Jedną z kluczowych propozycji są e-podręczniki, cyfrowe narzędzie dydaktyczne umożliwiające przekaz wiedzy i kształtowanie umiejętności uczniów poprzez wykorzystanie w procesie kształcenia różnorodnych, multimedialnych form przekazu dopasowanych do możliwości percepcyjnych dziecka. W publikowanym mater...

Wykorzystanie TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów

Wykorzystanie TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

Współczesny nauczyciel stoi przed trudnym wyzwaniem. Musi dopasowani narzędzia, treści i formy kształcenia do potrzeb i oczekiwań ucznia, który funkcjonuje na granicy dwóch światów, realnego i wirtualnego. Zadanie niezwykle trudne z uwagi na to, że współczesne dzieci w coraz młodszym wieku zaczynają funkcjonować w wirtualnej rzeczywistości, obcej zarówno pokoleniu rodziców jak i często nauczycielo...

Diagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu pracy : technika incydentów krytycznych

Diagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu pracy : technika incydentów krytycznych

Biblioteka Jagiellońska

Postęp w dziedzinie technologii cyfrowych sprawił, że człowiek na każdym etapie życia zmuszony jest do dopasowania się do oczekiwań środowiska w jakim funkcjonuje i zdobywania umiejętności umożliwiających sprawne i aktywne funkcjonowanie w nim. Kompetencje cyfrowe stały się kompetencjami podstawowymi, które potrzebne są na co dzień. Największą grupą, która wpisuje się w nurt pogoni za umiejętności...

„Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” Konferencja z okazji obchodów 90-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Z awackiej w Toruniu

„Cyfrowa szkoła – czyli jaka?” Konferencja z okazji obchodów 90-lecia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Z awackiej w Toruniu

Tematyka związana z nowoczesnymi technologiami jest cały czas w kręgu zainteresowań nie tylko pedagogów, edukatorów i naukowców związanych z branżą, ale wszystkich ludzi, którzy dziś z technologią mają do czynienia na co dzień. Prezentowany artykuł stanowi relację z odbywającej się 14 listopada w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu konferencji. W trakcie jej trwani...

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w roku szkolnym 2016/2017. Raport z badań

Kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego w roku szkolnym 2016/2017. Raport z badań

Młodzi ludzie wykorzystują nowoczesne technologie zupełnie inaczej niż pokolenie ich rodziców. Narzędzia cyfrowe są nieodzownym elementem codzienności, a użytkowanie ich nie sprawia trudności technicznych, można wręcz odnieść wrażenie, że posługują się nimi intuicyjnie, nie zagłębiając się w aspekty techniczne. Przyjmują nowości technologii cyfrowych naturalnie i nie wyobrażają sobie życia bez nic...

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach: bibliografia przedmiotowa nowości w PBP w Pile

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach: bibliografia przedmiotowa nowości w PBP w Pile

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile

Przed współczesną pedagogiką stoi wiele wyzwań. Tradycyjny system edukacji podlega procesowi systematycznego dostosowywania form, metod i treści do wymagań jakie stawia ekspansja cyfrowych technologii w wiele obszarów życia człowieka. Jednymi z kluczowych kompetencji stały się kompetencje cyfrowe, które ułatwiają a niejednokrotnie umożliwiają aktywne uczestnictwo w życiu i sprawne wykonywanie wiel...

Człowiek zalogowany. 4, Człowiek społeczny w przestrzeni internetu

Człowiek zalogowany. 4, Człowiek społeczny w przestrzeni internetu

Biblioteka Jagiellońska

Nowoczesne technologie determinują sposób funkcjonowania człowieka w dzisiejszej cyfrowej rzeczywistości. Wpływają nie tylko na sposób działania, ale również na sposób myślenia i postrzegania otoczenia w jakim żyjemy. Autor książki z serii „Człowiek zalogowany” dokonuje charakterystyki współczesnego człowieka funkcjonującego na granicy dwóch światów - realnego i wirtualnego. Porusza zagadnienia zw...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja