Biblioteka Cyfrowa

E-SPORT 2020  – Biznes – Rynek pracy – Edukacjaraport z badań

E-SPORT 2020 – Biznes – Rynek pracy – Edukacja

Marek Banaszak, Filip Gruszczyński, Jakub Hodowany, Krzysztof Patkowski, Agnieszka Walczak

Collegium Da Vinci w Poznaniu

Nowoczesne technologie dynamicznie wkraczają w kolejne obszary aktywności człowieka. W publikacji dokonano charakterystyki kolejnego obszaru, e-sportu, który przenosi działania branży do przestrzeni wirtualnej. Publikowany raport zawiera informacje na temat stanu gałęzi działalności e-sportowej w Polsce. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące specyfiki działalności, zebrano informacje dotyczące bran...

HR4.0: Shaping People Strategies in the Fourth Industrial Revolution

HR4.0: Shaping People Strategies in the Fourth Industrial Revolution

Technologie cyfrowe są motorem napędzającym współczesną gospodarkę. Niniejsza Biała Księga ma na celu wspieranie liderów biznesu w definiowaniu nowych strategii na rynkach pracy. Podkreśla rolę działu zasobów ludzkich (HR) i jego specjalistów w realizacji działań związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii i adaptacją pracowników do nowych warunków pracy. HR 4.0 określa ramy kształtowania str...

Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości

Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Edukacja jest filarem, który wspiera zarówno indywidualny rozwój człowieka jak i gospodarki. W publikacji omówiono zagadnienia związane z edukacją współczesną i przyszłą, dokonano analizy wyzwań i możliwości, przed którymi stoi współczesny system oświaty. Publikowana praca zawiera zbiór artykułów omawiających wiele aspektów powiązanych z procesem kształcenia, budzących zainteresowanie badaczy, dot...

Reuters Institute Digital News Report 2019

Reuters Institute Digital News Report 2019

Współcześnie nowoczesne technologie informacyjne są obecne w życiu niemal każdego człowieka. Załączony raport jest cykliczną publikacją przygotowaną przez Reuters Institute for the Study of Journalism , która obrazuje zmiany jakie zaszły na rynku medialnym w ostatnim roku. Aktualny raport ujawnia nowe spostrzeżenia na temat konsumpcji wiadomości cyfrowych w oparciu o ankietę YouGov przeprowadzoną ...

Cyfryzacja edukacji w opiniach i doświadczeniach środowiska szkolnego. Wyniki badań jakościowych, maj 2017

Cyfryzacja edukacji w opiniach i doświadczeniach środowiska szkolnego. Wyniki badań jakościowych, maj 2017

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Edukacja jest elementem życia każdego człowieka. Dziś wraz z postępem cywilizacyjnym zmienił się zasadniczo obraz współczesnego systemu oświaty. Kształcenie formalne uzupełniane jest dziś kształceniem całożyciowym, które umożliwia przystosowywanie się do zmian jakie niesie cyfryzacja wielu obszarów życia. Zmieniają się zarówno metody kształcenia jak i narzędzia dydaktyczne. W publikowanym artykule...

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Współczesny człowiek funkcjonuje w świecie, w którym narzędzia technologii cyfrowych towarzyszą mu od wczesnego dzieciństwa. Technologie wspomagają wykonywanie codziennych czynności, towarzyszą nauce, pracy i rozrywce. Z każdym rokiem umacnia się pozycja multimediów w życiu człowieka a kształtowanie kompetencji cyfrowych stało się nadrzędnym celem edukacji całożyciowej. W publikowanym artykule dok...

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń - marzec 2017, nr 1(51)2017

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń - marzec 2017, nr 1(51)2017

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula publikowany jest systematycznie od 2004 roku. Czasopismo zawiera wiele ciekawych pozycji dotyczących różnych dziedzin nauki. W prezentowanym numerze zawarto artykuły dotyczące bieżących kwestii w tym edukacji, gospodarki i biznesu, obszarów dynamicznie kreowanych przez rozwój technologiczny. Autorzy podjęli tematykę roli technologii w życiu człowieka, omówili pro...

GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP

GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP

Nowoczesne technologie kształtują współczesną rzeczywistość. Rozwiązania cyfrowe wspierają działania przedsiębiorstw, ułatwiają pracę w wielu branżach przemysłu na niemal każdym szczeblu zatrudnienia, niezależnie od wielkości instytucji. Stanowią istotny czynnik warunkujący wzrost gospodarczy w zcyfryzowanym świecie. W publikacji zdefiniowano kompetencje kluczowe, których nabywanie i doskonalenie ...

„e-mentor” nr 4 (16) październik 2006

„e-mentor” nr 4 (16) październik 2006

"E-mentor" to dwumiesięcznik naukowy wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych poruszający zagadnienia związane z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych. W prezentowanym numerze znalazło się wiele artykułów, felietonów oraz ...

Raport końcowy. Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesuraport z badań

Raport końcowy. Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Konieczność oceny stanu sektora rozwoju e-biznesu oraz potrzeb krajowych przedsiębiorstw w zakresie wsparcia działalności e-biznesowej z uwzględnieniem procesów globalnych i trendów ogólnoświatowych, które mają wpływ na kierunek rozwoju przyczyniła się do powstania niniejszego raportu. Przeprowadzone badania miały na celu zarówno wskazanie zjawisk dominujących i niszowych, jak i pokazanie dynamiki...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja