Biblioteka Cyfrowa

Parental Supervision: Predictive Variables of Positive Involvement in Cyberbullying Prevention

Parental Supervision: Predictive Variables of Positive Involvement in Cyberbullying Prevention

Rodzice są pierwszymi edukatorami, którzy wpływają na rozwój dziecka we wszystkich sferach życia. Od wczesnego dzieciństwa starają się tworzyć sprzyjające dla rozwoju warunki i kierują wszelkie starania aby wychowywać i uczyć. To oni również jako pierwsi wprowadzają dziecko w świat nowoczesnych technologii, które z każdym rokiem dynamicznie wchodzą w kolejne obszary w jakich funkcjonuje człowiek. ...

Sexting i nagie zdjęcia. Twoje dziecko i ryzykowne zachowania online - Poradnik dla rodziców

Sexting i nagie zdjęcia. Twoje dziecko i ryzykowne zachowania online - Poradnik dla rodziców

Internet to modne współcześnie medium, które otwiera przed użytkownikami wiele możliwości. Ułatwia pracę, naukę, komunikację, jest otwartym nośnikiem informacji i wiedzy. Niestety oprócz niewątpliwych zalet ma również swoją ciemną stronę. Często nie tylko młodzi użytkownicy cyfrowych technologii, ale również ich rodzice i opiekunowie nie zdają sobie sprawy jakie niebezpieczeństwa wiążą się z bezre...

Lubię to! Nastolatki w mediach społecznościowych (16-18 lat)

Lubię to! Nastolatki w mediach społecznościowych (16-18 lat)

Internet jest nową przestrzenią w jakiej funkcjonują młodzi ludzie. Jest dla nich miejscem pracy, nauki i rozrywki. Przenoszą często dużą część swojej aktywności do przestrzeni wirtualnej, w której czują się dobrze i bezpiecznie. Akademia Nask opublikowała kolejny z cyklu zestaw scenariuszy, w których zawarto materiały edukacyjne, kierowane do młodych użytkowników technologii cyfrowych. Mają podno...

Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie. Poradnik dla rodzicówporadnik

Cyberprzemoc. Włącz blokadę na nękanie. Poradnik dla rodziców

Anna Borkowska

NASK Państwowy Instytut Badawczy

Internet jest dla współczesnego człowieka narzędziem codziennego użytku. Korzystamy z niego w domu, szkole i pracy. Jest źródłem informacji, dostarcza rozrywki i wypełnia czas wolny. Jak wskazują wyniki prowadzonych badań systematycznie rozszerza się obszar aktywności człowieka w sieci i wydłuża czas jaki na tę aktywność poświęca. Z każdym rokiem obniża się również wiek inicjacji technologicznej i...

Cyberprzemoc a kreowanie własnego wizerunku w internecie – co w ich mechanizmach zmienia niepełnosprawność młodych dorosłych osób?artykuł naukowy

Cyberprzemoc a kreowanie własnego wizerunku w internecie – co w ich mechanizmach zmienia niepełnosprawność młodych dorosłych osób?

Jacek Pyżalski, Piotr Plichta, Julia Barlińska

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Nowoczesne technologie mają dziś duży wpływ na człowieka, w pewnym sensie kreują świat w którym żyje. Postęp techniczny otwiera wiele możliwości, z których korzystają wszyscy niezależnie od wieku. Skutki wpływu mediów na życie są zależne od wielu czynników i nie zawsze przybierają pozytywny charakter. W publikacji dokonano analizy wpływu mediów na życie społeczne młodych ludzi w kontekście podejmo...

Cyberbullying Versus Self-Image Creation on the Internet: Are the Underlying Mechanisms Different in Young Adults with Disabilities?

Cyberbullying Versus Self-Image Creation on the Internet: Are the Underlying Mechanisms Different in Young Adults with Disabilities?

W dobie technologii cyfrowych dostęp do internetu jest już niemal powszechny i korzystają z niego coraz młodsi członkowie społeczeństwa. Technologie otwierają wiele nowych możliwości, a łatwy dostęp do nich sprawia, że mają duży wpływ na rozwój, kształtowanie świata wartości i postaw oraz codzienne życie społeczne człowieka. Wzrost roli mediów obrazują wyniki prowadzonych badań. Kształtowanie komp...

Empathy and Moral Disengagement in Adolescent Cyberbullying: Implications for Educational Intervention and Pedagogical Practice

Empathy and Moral Disengagement in Adolescent Cyberbullying: Implications for Educational Intervention and Pedagogical Practice

Technologie informacyjno-komunikacyjne są współcześnie elementem rzeczywistości człowieka. Niewątpliwie wykorzystanie ich w codziennym życiu niesie wiele korzyści jednak wiąże się również z zagrożeniami. Jednym z nich jest zjawisko cyberbullingu, przemocy cyfrowej, której doświadcza coraz szersze grono użytkowników. Jak dowodzą wyniki badań z problemem tym spotyka się wiele osób, a cyberdokuczanie...

Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska

Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii jest coraz większy i obejmuje zasięgiem coraz młodszą część społeczeństwa. Współczesny świat to świat w dużej mierze cyfrowy, który otwiera nowe możliwości. Coraz młodsza część społeczeństwa porusza się swobodnie po wirtualnym świecie nie mając świadomości, że wśród wielu możliwości jakie cyfrowa rzeczywistość przed nimi otwiera kryją się zagrożenia. Je...

Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczeniaartykuł naukowy

Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia

Anna Kaczmarek

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nowoczesne technologie sukcesywnie wprowadzają nowe możliwości zmieniając sposób życia i bycia. Wpływają na sposób komunikacji, postrzegania rzeczywistości i zmieniają podejście do codziennie wykonywanych czynności. Internet jest dziś jednym z narzędzi codziennego użytku, za przyczyną którego doświadczamy zmian. Współcześnie dostęp do niego mają niemal wszyscy i niemal wszyscy chętnie z niego korz...

Elementarz dla rodziców. Dbaj o bezpieczeństwo dzieci w Internecie!

Elementarz dla rodziców. Dbaj o bezpieczeństwo dzieci w Internecie!

Współcześnie dzieci od pierwszych dni życia staja się uczestnikami cyfrowej rzeczywistości. Wzrastają i wychowują się w otoczeniu technologii cyfrowych a nieświadomi zagrożeń rodzice coraz wcześniej zaczynają wprowadzać dzieci w świat nowoczesnych narzędzi. Prezentowany informator stworzono aby rozwijać świadomość zarówno rodziców jak i dzieci dotyczącą zagrożeń jakie niesie za sobą nieświadome , ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja