Biblioteka Cyfrowa

W cyfrowej szkole

W cyfrowej szkole

Kwartalnik „W cyfrowej szkole” jest adresowany do osób zainteresowanych cyfryzacją edukacji i możliwością wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych we współczesnym systemie oświaty. W publikowanym numerze poruszono tematy związane z Laboratoriami Przyszłości, programem rządowym, który ma na celu  rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W kolejnych...

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID‐19/DIGITAL EDUCATION: RISKS AND CHALLENGES IMPACTED BY COVID‐19

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID‐19/DIGITAL EDUCATION: RISKS AND CHALLENGES IMPACTED BY COVID‐19

Pandemia wywołana pojawieniem się koronawirusa zmieniła współczesny świat. Duża część aktywności podejmowanych przez człowieka na co dzień musiała zostać przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Zmiany nie ominęły systemu oświaty, który pomimo iż od lat podlegał reformom,  w społeczeństwie postrzegany był jako skostniały i tradycyjny. W artykule omówiono kluczowe zagadnienia związane z edukacją w d...

Cyfrowe wędrówki. Autorski program nauczania informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Cyfrowe wędrówki. Autorski program nauczania informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii wprowadził zmiany w systemie oświaty. Dziś edukacja w zakresie nowoczesnych technologii jest stałym elementem programu dydaktycznego i wchodzi w skład programu nauczania. Proponowana publikacja jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W dokumencie zawarto wytyczne, które pomogą nauczycielom w przygotowaniu programu nauczania info...

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiejraport ekspercki

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej

Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Cyfryzacja jest dziś elementem rzeczywistości, która zmienia się dynamicznie wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Cyfrowe narzędzia stały się narzędziami codziennego użytku, ułatwiają pracę, towarzyszą rozrywkom a w edukacji mają wspomagać nauczanie, zwiększać jego efektywność i poprawiać jakość. W dobie pandemii mają również umożliwiać realizację obowiązku szkolnego, którego nie można realiz...

Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób starszych w obszarze obsługi nowych mediów ...

Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób starszych w obszarze obsługi nowych mediów ...

Dynamiczny rozwój nowych mediów sprawił, że duża cześć społeczeństwa musi mierzyć się z problemem niedostosowania umiejętności do potrzeb zmieniającego się cyfrowo świata. Osoby starsze napotykają na co dzień na wiele trudności wynikających zarówno z braku odpowiednich kompetencji jak też z przyczyn finansowych, które uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie. W publikacji dokonano analizy problemów z...

Cyfrowe gry słowne

Cyfrowe gry słowne

Gry stanowią popularną formę rozrywki, w którą angażują się zarówno dzieci młodzież jak i dorośli. Szeroka gama dostępnych produktów sprawia, że każdy zainteresowany znajdzie coś, co będzie odpowiadało jego potrzebom. W materiale dokonano prezentacji niezwykle ciekawej gałęzi rozrywki - gier słownych, które w kreatywny sposób angażują, rozwijają i edukują. Omówiono zasady gier, których mechanika o...

Najnowsze teorie uczenia w epoce cyfrowej

Najnowsze teorie uczenia w epoce cyfrowej

Wiek XX przyniósł wiele zmian związanych z rozwojem mediów, tak więc rzeczywistość, w której wzrasta i wychowuje się współczesny człowiek jest zupełnie inna niż ta sprzed epoki nowoczesnych technologii. Z każdym upływającym rokiem ekspansja nowoczesnych technologii zmieniała sposób funkcjonowania człowieka, w tym sposób zdobywania informacji i wiedzy. Zmianom ulegać zaczęły koncepcje pedagogiczne,...

Rola edukacji cyfrowej w dydaktyce nauczania religii

Rola edukacji cyfrowej w dydaktyce nauczania religii

Artykuł podejmuje problematykę technologii cyfrowej w nauczaniu religii. Autor w pierwszej części przedstawia stosunek Kościoła do nowoczesnych technologii w kontekście aktywności w tej sferze papieża Franciszka. Podkreśla znaczenie konieczności obecności Kościoła Katolickiego w tym obszarze. W dalszej części artykułu znajdziemy krótką krytyczną analizę stanu cyfryzacji polskiej szkoły. Tak zaryso...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja