Biblioteka Cyfrowa

Nowe technologie na lekcjach języka polskiego. O nową szkołę w nowej rzeczywistości

Nowe technologie na lekcjach języka polskiego. O nową szkołę w nowej rzeczywistości

Nowoczesne technologie stały się elementem współczesnego systemu oświaty. Szkoła stoi przed wieloma wyzwaniami jakie niesie ekspansja technologii. W publikacji omówiono wpływ technologii na proces nauczania oraz dokonano analizy możliwości wykorzystania TIK na zajęciach języka polskiego. W materiale podjęto rozważania nad kształtem edukacji przyszłości i dokonano oceny sytuacji polskiej szkoły w k...

Digital Natives, Digital Immigrants Part 1

Digital Natives, Digital Immigrants Part 1

Amerykański pisarz Marc Prensky, jest twórcą pojęć „cyfrowych tubylców” i „cyfrowych imigrantów”. W swoim artykule opublikowanym w 2001 zwraca uwagę na to, iż współcześnie młody człowiek wręcz rodzi się w środowisku cyfrowym i dorasta otoczony smartfonami, tabletami, komputerami i z tego powodu jego rozwój jest diametralnie odmienny od pokolenia wcześniejszego. W pierwszej części autor podkreśla, ...

Internet to cyfrowe podwórko młodych? - Podstawowe wyniki badania "Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce"

Internet to cyfrowe podwórko młodych? - Podstawowe wyniki badania "Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce"

Współczesne dziecko nie wyobraża sobie świata bez technologii cyfrowych. Żyje w otoczeniu nowoczesnych narzędzi, którymi posługuje się zdecydowanie sprawniej niż pokolenie rodziców. Narzędzia cyfrowe umożliwiają mu funkcjonowanie w życiu społecznym. Młodzi zyskali miano „cyfrowych tubylców” - ludzi, którzy sprawnie posługują się zdobyczami technologii, wiedzą jak wyszukiwać informacje za pomocą na...

Charakterystyka Pokolenia Y

Charakterystyka Pokolenia Y

Kim jest współczesne pokolenie Y? To pokolenie ludzi urodzonych w Polsce w latach pomiędzy 1984 a 1997 rokiem, zwane inaczej pokoleniem Millenium czyli tym, które wychowało pokolenie rodziców urodzonych po II wojnie światowej. Autor prezentowanego artykułu podejmuje refleksję nad specyfiką ludzi z tego okresu. Dokonuje charakterystyki pokolenia Y w odniesieniu do badań statystycznych z lat 2012/20...

Ekspertyza dot. zmian uczenia się osób urodzonych po 1990 r.

Ekspertyza dot. zmian uczenia się osób urodzonych po 1990 r.

Ekspansja nowoczesnej cyfrowej technologii, jakiej obecnie doświadczamy, ma wpływ nie tylko sposób, w jaki żyjemy i komunikujemy się ze sobą, ale i na nasze mózgi, które systematycznie poddawane są intensywnej i głębokiej przemianie. Autor publikacji przedstawił charakterystykę młodego pokolenia, pokolenia cyfrowych tubylców, ludzi, którzy nie pamiętają świata sprzed epoki cyfrowej, dla których ko...

O istocie medialności młodego pokolenia

O istocie medialności młodego pokolenia

Współczesne dzieci żyją w świecie współtworzonym przez nowoczesne media, których oddziaływania na charakter młodego pokolenia nie da się nie zauważyć. Nowoczesne technologie uczestniczą w procesie wychowania, nauki, kształtowania relacji społecznych. Oddziałują one silnie na dziecko kształtując jego sposób funkcjonowania w społeczeństwie. W pracy dokonano analizy charakteru medialności młodego po...

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli: „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK”

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli: „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK”

Tematyka nowoczesnych technologii jest często poruszana w dyskusjach dotyczących współczesnej edukacji. Rozważania dotyczą zarówno aktualnego stanu polskiej oświaty, czyli wyposażenia szkoły jako instytucji w nowoczesne środki i narzędzia dydaktyczne, przygotowania kadry nauczycielskiej do roli edukatorów w cyfrowej szkole, jak i prognoz dotyczących jej przyszłości. Wszystkie instytucje mające na ...

Sześć mitów na temat wykorzystania nowych technologii w szkole

Sześć mitów na temat wykorzystania nowych technologii w szkole

Najczęściej ilu ludzi tyle opinii na dany temat. Dziś toczy się wiele dyskusji na temat nowoczesnych technologii, możliwości ich wykorzystania, szans i zagrożeń jakie się z nimi ważą. Autor artykułu postanowił skonfrontować mity powstałe wokół wykorzystania nowoczesnych narzędzi w szkole, z najnowszymi wynikami badań w tym zakresie. Poruszył temat cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów i schara...

Nastolatki wobec internetu

Nastolatki wobec internetu

Instytut badawczy NASK od lat prowadzi badania dotyczące zachowań i postaw w sieci. Publikacja Nastolatki wobec Internetu pod redakcją Macieja Tanasia to naukowe i eksperckie spojrzenie na specyfikę funkcjonowania nastolatków, cyfrowych tubylców, dla których życie online stanowi istotną część ich rzeczywistości. Książka podzielona została na dwie części. Pierwsza nosi tytuł Nastolatki 2.0 i w zna...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja