Biblioteka Cyfrowa

W cyfrowej szkole

W cyfrowej szkole

Kwartalnik „W cyfrowej szkole” jest adresowany do osób zainteresowanych cyfryzacją edukacji i możliwością wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych we współczesnym systemie oświaty. W publikowanym numerze poruszono tematy związane z Laboratoriami Przyszłości, programem rządowym, który ma na celu  rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W kolejnych...

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (nr 88) Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 131)

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (nr 88) Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 131)

Wyzwania jakie niesie ekspansja technologii cyfrowych w system gospodarki i codzienne życie człowieka zmuszają rządzących do podejmowania inicjatyw, które mają wprowadzić uregulowania prawne umożliwiające realizacje zadań związanych z cyfryzacją. Publikowany materiał zawiera pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Edukacji Nauki ...

Cyfryzacja edukacji w opiniach i doświadczeniach środowiska szkolnego. Wyniki badań jakościowych, maj 2017artykuł naukowy

Cyfryzacja edukacji w opiniach i doświadczeniach środowiska szkolnego. Wyniki badań jakościowych, maj 2017

Marlena Plebańska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Edukacja jest elementem życia każdego człowieka. Dziś wraz z postępem cywilizacyjnym zmienił się zasadniczo obraz współczesnego systemu oświaty. Kształcenie formalne uzupełniane jest dziś kształceniem całożyciowym, które umożliwia przystosowywanie się do zmian jakie niesie cyfryzacja wielu obszarów życia. Zmieniają się zarówno metody kształcenia jak i narzędzia dydaktyczne. W publikowanym artykule...

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Współczesny człowiek funkcjonuje w świecie, w którym narzędzia technologii cyfrowych towarzyszą mu od wczesnego dzieciństwa. Technologie wspomagają wykonywanie codziennych czynności, towarzyszą nauce, pracy i rozrywce. Z każdym rokiem umacnia się pozycja multimediów w życiu człowieka a kształtowanie kompetencji cyfrowych stało się nadrzędnym celem edukacji całożyciowej. W publikowanym artykule dok...

Cyfryzacja szkoły a jakość edukacjireferat

Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji

Marek Konieczniak

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Współcześnie toczy się wiele dyskusji na temat kształtu systemu oświaty w kontekście zmian jakie niesie ze sobą ekspansja nowoczesnych technologii. Szkoła stoi przed koniecznością ewolucji, która uzupełni jej tradycyjny model o elementy technologii cyfrowej. Ministerstwo Edukacji wraz Ministerstwem Cyfryzacji przygotowuje systematycznie projekty, materiały i dokumenty umożliwiające wdrażanie nowoc...

Mądra cyfryzacja edukacjiartykuł prasowy

Mądra cyfryzacja edukacji

4improve

Postępu technologicznego nie da się zatrzymać. Machina cyfrowa, która ruszyła rewolucjonizując rynek pracy, edukacji i rozrywki cały czas nabiera rozpędu, zmieniając nie tylko narzędzia tradycyjne na cyfrowe. Zmiany zachodzą również w mentalności współczesnego człowieka, w jego sposobie funkcjonowania, postrzegania i kształtowania współczesnej rzeczywistości. Zmiany dotyczą wszystkich, zarówno dzi...

Cyfryzacja polskiej edukacji. Wizja i postulatyraport ekspercki

Cyfryzacja polskiej edukacji. Wizja i postulaty

Marlena Plebańska, Alek Tarkowski

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii zmienił sposób funkcjonowania i postrzegania rzeczywistości w jakiej żyją młodzi ludzie. Narzędzia cyfrowe są elementami tejże, a dzieci mają z nimi do czynienia już od wczesnego dzieciństwa. Zmiany jakich jesteśmy świadkami stawiają przed współczesną edukacją wiele wyzwań. Autorzy publikacji przygotowali i przedstawili wiele sugestii i propozycji, które ...

Rola edukacji cyfrowej w dydaktyce nauczania religii

Rola edukacji cyfrowej w dydaktyce nauczania religii

Artykuł podejmuje problematykę technologii cyfrowej w nauczaniu religii. Autor w pierwszej części przedstawia stosunek Kościoła do nowoczesnych technologii w kontekście aktywności w tej sferze papieża Franciszka. Podkreśla znaczenie konieczności obecności Kościoła Katolickiego w tym obszarze. W dalszej części artykułu znajdziemy krótką krytyczną analizę stanu cyfryzacji polskiej szkoły. Tak zaryso...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja