Biblioteka Cyfrowa

Dydaktyka rozwoju kompetencji przyszłościksiążka

Dydaktyka rozwoju kompetencji przyszłości

Oktawia Gorzeńska, Jędrzej Witkowski, Agnieszka Arkusińska , Bernadetta Czerkawska , Laura Piotrowska , Janina Stojak , Magdalena Swat-Pawlicka , Kinga Białek, Magdalena Bogusławska, Karolina Janeczek, Michał Lisicki, Dorota Pintal, Małgorzata Skura, Małgorzata Stodulna

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Umiejętności zawsze były czymś ważnym, ich poziom determinował jakość życia ponieważ umożliwiał wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów. Dziś w czasach rewolucji cyfrowej i zmian jakie niesie podnoszenie kompetencji i doskonalenie umiejętności nabrało szerszego znaczenia. W publikacji dokonano analizy kompetencji kluczowych współcześnie, omówiono sposoby rozwijania kompetencji u uczniów i  wsk...

Siła różnorodności. VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Siła różnorodności. VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Edukacja zazwyczaj kojarzy się z wiekiem szkolnym i wczesnym okresem życia człowieka jednak jak pokazuje współczesna rzeczywistość niemal każdy z nas przez długą część życia jest poddawany procesom kształcenia realizowanym w różnym czasie i w różnych formach. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym zmieniło się podejście do kształcenia, które wydłuża się i rozszerza o nowe dziedziny wiedzy. Nowe ro...

Metoda projektów a nowoczesne środki techniczne (multimedia) w edukacji historycznej

Metoda projektów a nowoczesne środki techniczne (multimedia) w edukacji historycznej

Nowoczesne technologie znalazły swoje miejsce w systemie oświaty i stanowią uzupełnienie dla tradycyjnych narzędzi dydaktycznych. Innowacje są dziś elementem procesu kształcenia i nadają nowy kierunek w szkolnictwie. W publikacji omówiono proces wdrażania innowacji, w tym metody projektów, do tradycyjnego systemu kształcenia. Autorzy wskazali możliwości jakie niesie wprowadzenie i wykorzystanie no...

Hybrydowe? nauczanie, uczenie się a może kształcenie … czyli jak to jest z tą hybrydą w edukacji

Hybrydowe? nauczanie, uczenie się a może kształcenie … czyli jak to jest z tą hybrydą w edukacji

Pandemia z jaką mierzy się współcześnie świat zmieniła życie ludzi i sposób funkcjonowania gospodarek. Wprowadziła też do codziennego słownika wiele nowych pojęć. Dużo zmian dotyczy obszaru niezwykle ważnego w życiu każdego człowieka, czyli edukacji. Tradycyjna szkoła z dnia na dzień musiała zmienić formę i metody pracy, dopasowując się do potrzeb jakie przyniosły ograniczenia epidemiczne narzucon...

Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowiopis dobrej praktyki

Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi

Marzena Żylińska

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Świat pędzi do przodu i w niemal wszystkich dziedzinach aktywności człowieka zachodzą zmiany. Jedne dokonują się wolniej, inne zachodzą szybciej, nie ma jednak wątpliwości , że są one nieodłącznym elementem rzeczywistości. Jednym z obszarów, w którym zmiany są szczególnie widoczne jest system edukacji. Od lat wprowadzane są nowe reformy, które mają usprawnić proces kształcenia i podnieść jakość na...

Zmieniajmy edukację w oparciu o badania, a nie intuicje, opinie i mody!

Zmieniajmy edukację w oparciu o badania, a nie intuicje, opinie i mody!

Na proces kształcenia składa się wiele czynności dydaktycznych rozłożonych w czasie i miejscu. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele podejmują wiele czynności, które wpływają na jakość i efektywność nauczania i uczenia się. W publikacji podjęto dyskusję o aktualnym stanie oświaty i poziomie nauczania w kontekście nowych trendów edukacyjnych i nowych metod kształcenia, które mają zmieniać i ulepszać ...

Dydaktyka edukacji hybrydowej: Indywidualizacja w nauczaniu hybrydowymporadnik, opis dobrej praktyki, broszura

Dydaktyka edukacji hybrydowej: Indywidualizacja w nauczaniu hybrydowym

Zyta Czechowska, Lech Mankiewicz

SuperBelfrzy RP

Każdy człowiek jest inny, ma inny potencjał i warunki, dlatego każdy uczeń wymaga indywidualnego podejścia do procesu kształcenia. Pandemia, z którą mierzy się dziś świat zmieniła sposób nauczania i wymusiła konieczność zmiany modelu edukacji. Z dnia na dzień proces, w którym bierze udział nauczyciel,  uczeń i często rodzic został przeniesiony z tradycyjnej szkoły, opartej na bezpośrednim kontakci...

Dydaktyka Edukacji Hybrydowej: Metoda odwróconej lekcjiporadnik, opis dobrej praktyki, broszura

Dydaktyka Edukacji Hybrydowej: Metoda odwróconej lekcji

Justyna Bober, Krzysztof Chojecki, Lech Mankiewicz

SuperBelfrzy RP

Współczesna edukacja otwiera się na potrzeby i oczekiwania społeczeństwa dopasowują formy, metody i narzędzia dydaktyczne do wymogów jakie niesie rzeczywistość szkolna i społeczna. Jedną z innowacji, którą można wykorzystać zarówno podczas nauczania stacjonarnego jak i zdalnego, realizowanego online jest odwrócona lekcja, metoda, która umożliwia wcześniejsze wprowadzenie ucznia do tego, co będzie ...

Opinia o książce dr Marzeny Żylińskiej „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.recenzja

Opinia o książce dr Marzeny Żylińskiej „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.

Jerzy Mozrzymas

Komitet Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk

Edukacja jest elementem rozwoju. Kształtuje i wychowuje człowieka na wszystkich etapach rozwoju. Niezwykle ważne jest wiec odpowiedzialne dostarczanie wartościowych treści, które umożliwią prowadzenie procesu nabywania wiedzy i umiejętności w prawidłowy sposób. W publikowanym liście, skierowanym do Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Minister Edukacji, Komitet Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk pod...

Manfred Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013...

Manfred Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013...

Żyjemy w świecie, w którym dostęp do nowoczesnych technologii stał się powszechny. Narzędzia cyfrowe są narzędziami codziennego użytku, towarzyszą człowiekowi już od wczesnego dzieciństwa. Manfred Spitzer poruszył w swojej książce niezwykle ważny, a często bagatelizowany problem  związany z cyfryzacją codziennego życia, , który dotyczy zarówno dzieci jaki i dojrzałych członków społeczeństwa. Wskaz...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja